Amsterdam Research Institute for Legal Studies

Onderzoek

Bonger Instituut

Het Bonger Instituut voor Criminologie doet multidisciplinair onderzoek op het gebied van leefstijlen, criminaliteit en criminaliseringsprocessen.

Het Bonger Instituut voor Criminologie is gespecialiseerd in onderzoek onder moeilijk bereikbare groepen naar o.a. druggebruik en drughandel, dak- en thuisloosheid, jeugdcriminaliteit, detentie, coffeeshops en prostitutie. Op lokaal, nationaal en internationaal niveau wordt onderzoek gedaan in opdracht van ministeries, provincies, gemeenten en ngo's. Daarnaast wordt (promotie)onderzoek gefinancierd vanuit (inter)nationale wetenschapsfondsen. Dit zijn zowel kortlopende als langlopende projecten.

Een volledig overzicht van het onderzoek en uitgebreide projectinformatie vindt u onder Lopend onderzoek.

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Bonger Instituut

11 augustus 2016