Amsterdam Research Institute for Legal Studies

Publicaties

Bonger Instituut

Publicaties van het Bonger Instituut omvatten o.a. artikelen in internationale peer-reviewed tijdschriften, boekhoofdstukken en wetenschappelijke rapporten.

Recente publicaties

Aims: To evaluate the consequences of criminalising khat, with a focus on the changes in law enforcement and the use, availability, price and quality of khat in the Netherlands. Methods: Mixed methods, including law enforcement data, expert interviews, focus group interviews with members of the Somali community, and a survey among 168 current (last month) khat users. Findings: Soon after the law changed (early in 2013), and khat had become an illicit drug, much of the khat imported from Africa was confiscated at Schiphol International Airport and users found it more difficult to obtain fresh khat leaves. About two years after the ban had been implemented, the price of fresh khat at user lavel had increased tenfold on average, and much of it was of poorer quality (e.g. sold in dried or powdered form). Conclusion: Criminalisation of khat in the Netherlands had substantial consequences for the distribution chain (transcontinental import by air) and there was a lach of alternative transportation routes that could supply users with fresh khat. It is highly likely that the total number of Somali khat users in the Netherlands dropped, but that the proportion of dependent and poor, "problem users" increased.

Nabben, T. & Korf, D.J. (2017) Consequences of criminalisation: the Dutch khat market before and after the ban. Drugs: Education, Prevention and Policy 24(4): 332-339.

[DOI: 10.1080/09687637.2017.1338669]

 

Korf, D.J., O'Gorman, A. & Werse, B. (2017) The European Society for Social Drug Research: a reflection on research trends over time. Drugs: Education, Prevention and Policy 24(4): 321-323.

[DOI: 10.1080/09687637.2017.1346061]

 

In Nederland wordt de verkoop van cannabis in coffeeshops gedoogd als voldaan is aan bepaalde criteria. In 2012 kwamen er twee gedoogcriteria bij: het besloten club- en het ingezetenencriterium (de 'wietpas'). Gepland was een fasegewijze invoering: eerst in het zuiden, later in de rest van het land. Dit bood de mogelijkheid tot een natuurlijk experiment. In een experimentele groep van zeven gemeenten in het zuiden en een vergelijkingsgroep in de rest van het land zijn voor- en nametingen verricht van de ervaren overlast rond coffeeshops, het drugstoerisme, het aantal bezoeken aan coffeeshops en de omvang van de illegale gebruikersmarkt. Hierin traden na de implementatie van de nieuwe criteria substantiële veranderingen op in de experimentele groep. Initiële verschillen tussen de twee groepen en uiteenlopende lokale implementatie maakten het echter problematisch te concluderen dat dit effecten waren van de nieuwe criteria. In dit artikel wordt nu onderzocht of de gevonden veranderingen niet toch causaal toegeschreven kunnen worden aan de nieuwe criteria. De conclusie is dat de onderzoeksopzet dat ondanks de methodologische manco's toelaat en dat de veranderingen werden veroorzaakt door de nieuwe criteria.

Van Ooyen-Houben, M.M.J., Bieleman, B., Korf, D.J., De Witte, K. (2017) Het besloten club- en het ingezetenencriterium voor coffeeshops: Een natuurlijk experiment. Tijdschrift voor Criminologie 59(1-2): 10-29.

[DOI: 10.5553/TvC/0165182X2017059102002​]

 

In deze rapportage van het NPS-transnational team geven acht experts hun visie op de NPS markt in Nederland.

Wouters, M. & Nabben, T. (2017) National Report on New Psychoactive Substances Expert Interviews in the Netherlands. NPS-transnational Project (HOME/2014/JDRU/AG/DRUG/7077).

 

Dit country report geeft een overzicht van de NPS-situatie op het gebied van definities, beleid, wetgeving, markt en preventie in Nederland.

Wouters, M. & Nabben, T. (2017) Country report on New Psychoactive Substances in the Netherlands. NPS-transnational Project (HOME/2014/JDRU/AG/DRUG/7077).

 

In Antenne 2016 worden trends in het Amsterdamse uitgaansleven en de daarmee samenhangende ontwikkelingen in middelengebruik beschreven aan de hand van een panelstudie onder trendsetters en een survey onder mbo-studenten.
Tabak, alcohol en cannabis zijn de middelen die mbo-studenten, naast energydrinks, het meest gebruiken. Het gebruik van ecstasy, cocaïne, amfetamine en 4-fa ligt een stuk lager. Voor vrijwel alle middelen geldt dat hoe ouder de mbo-studenten zijn, hoe groter de groep die tegenwoordig gebruikt. 
Lachgas is populair onder uiteenlopende groepen jongeren en jongvolwassenen. Bij de mbo-studenten zijn er bij lachgasgebruik nauwelijks verschillen naar geslacht, leeftijd of etnische achtergrond.
Over het geheel genomen lijkt het middelengebruik onder trendsetters de laatste jaren te stabiliseren, maar met de komst en populariteit van 4-fa en lachgas is het drugspalet verder uitgebreid. 

Nabben, T., Luijk, S.J., Benschop, A. & Korf, D.J. (2017) Antenne 2016.​ Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers. 

 

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Bonger Insituut

13 juli 2017