Amsterdam Research Institute for Legal Studies

Centrum voor Energievraagstukken

Het Centrum voor Energievraagstukken richt zich op onderzoek en onderwijs met betrekking tot de publieke en private energievoorziening. Dit gebeurt vanuit een Europees en nationaal marktordeningsperspectief. Het Centrum is opgericht in januari 2010 en gevestigd aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA.

Het Centrum beoogt samen met andere onderzoeksorganisaties onderzoek en onderwijs over energievraagstukken samen te brengen en aan te jagen. Het onderzoek wordt verricht vanuit verschillende disciplines, zowel de economische en juridische, als de technische wetenschappen, en vindt op eigen initiatief, maar ook op aanvraag plaats. Meer informatie over de doelstellingen en activiteiten van het Centrum treft u aan in het Werkplan 2014-2019 (te vinden onderaan de pagina).Het onderwijs is bestemd voor studenten, professionals, ondernemingen en overheden.

Het Centrum werkt samen met andere onderzoeksorganisaties, onder meer in het kader van de onderzoeksgroep Marktordening van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De werkzaamheden van het Centrum sluiten aan bij de samenwerking tussen de juridische faculteit van de UvA en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde UvA in het kader van ACLE, het Amsterdam Center for Law and Economics.

Het Centrum is mede mogelijk gemaakt door de betrokkenheid van zijn partners:

  • Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
  • TNO
  • VEMW, kenniscentrum en belangenbehartiger voor de zakelijke energie- en watergebruikers
  • Vereniging Eigen Huis
  • Consumentenbond

Gepubliceerd door  ARILS

13 juli 2016