Amsterdam Research Institute for Legal Studies

Amsterdam Centre on the Legal Professions

Het Amsterdam Centre on the Legal Professions (ACLP) verzorgt onderzoek, onderwijs, advies, trainingen, lezingen en workshops op het gebied van de juridische togaberoepen.

Meer in het bijzonder houdt het centrum zich in het onderzoek bezig met vraagstukken die betrekking hebben op de rechtstatelijke en beroepsethische kwaliteit van de advocatuur en van de rechterlijke macht (rechtspraak en het openbaar ministerie) en op de toegang tot recht. Het centrum biedt tevens onderdak aan 4 bijzondere leerstoelen. Deze leerstoelen worden gefinancierd door respectievelijk:

Gepubliceerd door  ARILS

9 september 2016