Amsterdam Research Institute for Legal Studies

Onderzoek

Amsterdam Research Institute for Legal Studies

Het onderzoek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is georganiseerd binnen het facultair onderzoeksinstituut ARILS. Het ARILS omvat verschillende onderzoeksgroepen en samenwerkingsverbanden.

Gepubliceerd door  Amsterdam Law School

8 november 2018