Amsterdam Research Institute for Legal Studies

Onderzoek

Het onderzoek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is georganiseerd binnen het facultair onderzoeksinstituut ARILS. Het ARILS omvat verschillende onderzoeksgroepen en samenwerkingsverbanden.

27 augustus 2012