Amsterdam Research Institute for Legal Studies

Over ARILS

Amsterdam Research Institute for Legal Studies

ARILS (Amsterdam Research Institute for Legal Studies) is het facultaire onderzoeksinstituut van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het ondersteunt het onderzoeksbeleid van de faculteit en de verschillende onderzoeksprogramma's, in nauwe samenwerking met de onderzoeksgroepen van de FdR.

Roland Pierik heeft in de functie van adjunct-onderzoeksdirecteur de dagelijkse leiding over ARILS. Daarnaast zorgt hij voor de verbinding met de onderzoeksgroepen wat betreft de ontwikkeling en monitoring van kwaliteitscriteria, valorisatie, verslaglegging, externe evaluaties en aansluiting met landelijke en UvA onderzoeksagenda’s.

 • dhr. dr. R.H.M. (Roland) Pierik

  Adjunct-onderzoeksdirecteur ARILS

  r.pierik@uva.nl | T: 0205253665

  Ga naar detailpagina
 • mw. drs. S. (Sanne) Veenenbos

  Project Coördinator Onderzoek

  s.veenenbos@uva.nl | T: 0205258772

  Ga naar detailpagina

Gepubliceerd door  ARILS

8 november 2018