Amsterdam Research Institute for Legal Studies

Over ARILS

ARILS (Amsterdam Research Institute for Legal Studies) is het facultaire onderzoeksinstituut van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het ondersteunt het onderzoeksbeleid van de faculteit en de verschillende onderzoeksprogramma's, in nauwe samenwerking met de onderzoeksgroepen van de FdR.

Gepubliceerd door  ARILS

11 september 2012