Amsterdam Research Institute for Legal Studies

Spoedmaatregelen Fiscale eenheid – en het per element benadering arrest van het HvJ EU: een nadere beschouwing, 20 maart 2018 – Amsterdam

Spoedmaatregelen Fiscale eenheid – en het per element benadering arrest van het HvJ EU: een nadere beschouwing, 20 maart Amsterdam

20Mar2018 15:30 - 19:00

Event

Op 22 februari 2018 heeft het HvJ EU een historisch arrest gewezen in X BV en X NV (gevoegde zaken C-398/16 en C-399/16). De Nederlandse regering heeft het wetsvoorstel spoedmaatregelen Fiscale eenheid aangekondigd waarin maatregelen worden genomen om het budgettaire nadeel van het arrest te voorkomen. Deze maatregelen hebben grote invloed op bestaande binnenlands fiscale eenheden; tijdens dit afternoon-seminar wordt ingegaan op het arrest en de voorgestelde spoedmaatregelen.

Published by  ACTL