Amsterdam Research Institute for Legal Studies

Dividendbelasting: Afschaffen of niet?

Economische afwegingen, EU-recht en het wetsvoorstel

27Sept2018

Event

actl afternoon seminar

Voorzitter
Prof. dr. Otto Marres
Panelvoorzitters
Prof. dr. D.M. Weber
Prof. dr. H. Vermeulen
Sprekers
Prof. dr. Harry Garretsen
Prof. dr. Bas Jacobs
Prof. dr. Otto Marres
Mr. Martijn Nouwen
Prof. dr. S.C.W Douma
Prof. dr. P.J. Wattel

Het kabinet is voornemens de dividendbelasting af te schaffen. Het wetsvoorstel zal worden ingediend op Prinsjesdag.

In Nederland wordt een fel maatschappelijk debat gevoerd over de wenselijkheid van de afschaffing. Tijdens dit seminar zal een aantal topwetenschappers met elkaar (en de zaal) in discussie gaan over het wetsvoorstel, bezien in het licht van economische en juridische (inclusief EU-rechtelijke) overwegingen.

Aan belangstellenden wordt de mogelijkheid geboden om een position paper over dit onderwerp op te stellen, dat zal worden gepubliceerd op de ACTL-website

 

actl

Published by  ACTL