Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Annelies Huygen, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht, heeft op 17 januari een bijdrage geleverd aan de openbare hoorzitting van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Voortgang EnergieTransitie (wet VET).

Annelies Huygen
foto: Jeroen Oerlemans

Hoorzitting over de Wet VET

In deze zitting werden onder meer de verantwoordelijkheden en de rollen van de netbeheerders besproken. De wet VET is gericht op het aanpassen van de Elektriciteitswet van 1998 en het moderniseren van de Gaswet.

Annelies heeft de volgende punten aan de orde gesteld:

  • Er is meer ruimte nodig voor de ontwikkeling van duurzame lokale voorzieningen. De wet VET biedt deze ruimte onvoldoende. Nederland zou in dit opzicht de Silicon Valley van Europa kunnen worden. Concreet zou een specifiek artikel in een Europese Richtlijn overgenomen kunnen worden;
  • De Wet VET maakt meer ruimte voor experimenten en dat is goed. Echter, het gaat vaak helemaal niet om experimenten, maar ook technieken die al op grote schaal toegepast kunnen worden. Hiervoor moet steeds eerst toestemming aan de overheid voor gevraagd worden en die wordt vaak niet gegeven; 
  • Gebruikers moeten meer leveranciers kunnen hebben. Zij moeten zelf programmaverantwoordelijkheid krijgen.

Kamerleden hebben vervolgens een aantal vragen gesteld, die Annelies heeft beantwoord.