Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Het Kinderrechtencollectief heeft voormalig UvA-hoofddocent Familie- en Jeugdrecht Coby de Graaf voorgedragen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken als een van drie kandidaten voor het VN Comité inzake de Rechten van het Kind.

J.H. de Graaf opent seminar

Het Kinderrechtencollectief is tot de voordracht gekomen op basis van De Graafs expertise op het gebied van kinderrechten, in het bijzonder vanwege haar activiteiten in het kader van de oprichting van het Centre for Children’s Rights Amsterdam en het coördinatorschap daarvan. Het Kinderrechtencollectief is een coalitie van kinderrechtenorganisaties ter bevordering van de rechten van het kind. 

Het VN Comité zetelt in Genève en ziet toe op de naleving van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Het Comité kan aanbevelingen doen aan een regering, maar geen bindende regels opleggen. De verkiezingen voor de leden van het Kinderrechtencomité vinden plaats op 25 juni a.s.