Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Het Centre for Children's Rights Amsterdam heeft het vervolgonderzoek over de toepassing van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in de Nederlandse rechtspraak aangeboden aan Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Overhandiging van het onderzoek over de toepassing van het IVRK aan staatssecretaris Van Rijn van vws

Staatssecretaris Martin van Rijn (coördinerend bewindspersoon Kinderrechten): "De gelukkigste kinderen van de wereld wonen in Nederland volgens UNICEF. Maar dat betekent zeker niet dat we klaar zijn op het terrein van kinderrechten. Daar moeten we steeds opnieuw weer de schouders onder zetten. Dit onderzoek laat zien dat de aandacht voor en het gebruik van het Kinderrechtenverdrag in de rechtspraak nog steeds groeit. Dat is goed nieuws, vooral voor onze kinderen."