Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Amsterdam Centre on the Legal Professions

Amsterdam Centre on the Legal Professions

Dr. mr. Iris van Domselaar

Iris van Domselaar

Functie

 • Co-director Amsterdam Centre on the Legal Professions 
 • Universitair Hoofddocent juridische beroepsethiek en rechtsfilosofie 

Expertise

Rechtsfilosofie en beroepsethiek voor juristen, deugdethiek, de rol van de togadragers in de 21e eeuw, integriteit en rechterlijke oordeelsvorming, integriteit en oordeelsvorming in de advocatuur, ethiek en integriteit in organisatorische en sociaal-psychologische context, ethische dilemma’s in de rechtspraktijk, tragiek en recht.

Overige functies/activiteiten (selectie)

 • Co-director PAO traject Beroepsethiek voor Juristen (samen met Prof. Wouter Veraart (VU))
 • Coördinator symposium Legal Ethics for Corporate Lawyers 2017 (samen met Prof. Wouter Veraart (VU));
 • Redacteur Netherlands Journal for Legal Philosophy;
 • Docent Studie Centrum Rechtspleging SSR);
 • Lid Commissie ‘Wat is een Advocaat’ (ingesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten) (2013/2014).

Vakken

 • Rechtsfilosofie
 • Legal Ethics for Corporate Lawyers (master)
 • Beroepsethiek en Advocatuur (master)
 • Juridische Togadragers inleiding (bachelor)
 • Juridische Togadragers: Integriteit (bachelor)

Relevante publicaties (selectie)

 • ‘Moedige juristen in alledaagse context. Onbekend en onbemind?’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2017-7175, pp. 1004-1010;
 • Tragische zaken in het recht. Een pleidooi voor tragiekresponsieve rechtspraak, Nederlands Juristenblad 2017-44, pp. 3208-3215;
 • Een eerlijke deal? Over ethisch Minimalisme in de corporate advocatuur, Ars Aequi 2017 (November), pp. 902-910;
 • Moral quality in adjudication. On judicial virtues and civic friendship. Netherlands Journal of Legal Philosophy 2015 44 (1), pp. 24-46 (prijs voor beste jaarlijkse facultaire publicatie);
 • De sixpack van de rechter. Een deugdethische benadering van rechtspraak. Rechtstreeks, 2014, pp. 62-80;
 • Proefschrift The Fragility of Rightness. Adjudication and the primacy of practice. 7 maart 2014 (promotoren Prof. D.W.J.M Pessers and Prof. F.C.L.M Jacobs), Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam.
 • A Neo-Aristotelian Notion of Reciprocity: About Civic Friendship and (the Troublesome Character of) Right Legal Decisions. In: Liesbeth Huppes-Cluysenaer & Nuno MM.S Coelho (Eds.), Aristotle and the Philosophy of Law: Theory, Practice, and Justice (Ius Gentium Comparative Perspectives on Law and Justice, 23), Dordrecht: Springer, 2013, pp. 223-247;
 • Over Professionele Moed. Openbaar Bestuur, 23 (2), 2013, pp. 31-36
 • Over reflectie, gewoonte en de rol van vertrouwen in professionele praktijken. In G. Drosterij (Ed.), Behulpzaam bij het creëren van orde en vrede (niet gerechtigheid): opstellen voor Liesbeth Huppes-Cluysenaer, Houten: Digital Printing, 2012 , pp. 107-113;
 • 'Zelfbevestigende' versus 'ontregelde' rechtspraak, ‘'Zelfbevestigende' versus 'ontregelde' rechtspraak’, Nederlands Juristenblad 2011 86 (16), pp. 1032-1039;
 • Belangenafweging in het bestuursrecht: natte vingerwerk? In E.T. Feteris, H. Kloosterhuis, H.J. Plug, J.A. Pontier & C.E. Smith (Eds.), Gewogen oordelen: essays over argumentatie en recht: bijdragen aan het zesde symposium juridische argumentatie, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2011, pp. 429-446;
 • Tragic choice as a legal concept, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (Beiheft ) Vol. 119 , 2011, pp. 105-116;

Opinie

Lezingen/workshops

O.a. voor KNB, Amsterdame Orde van Advocaten, Raad voor de Rechtspraak, Advocatenkantoren en semi-publieke organisaties en bedrijven.

Meer informatie

http://www.uva.nl/profiel/d/o/i.vandomselaar/i.vandomselaar.html