Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Amsterdam Centre on the Legal Professions

Amsterdam Centre on the Legal Professions

Dr. Nienke Doornbos

Dr. Nienke Doornbos

Functie

Universitair docent

Expertise

Empirisch rechtssociologisch onderzoek op het gebied van rechterlijke organisatie en rechterlijke besluitvorming; beroepsethiek voor juristen, toezicht op de advocatuur, (advocaten)tuchtrecht, verhoortechnieken, gepromoveerd op onderzoek naar de wijze waarop asielzoekers worden gehoord in de asielprocedure

Relevante overige functies/activiteiten

 • Lid klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers
 • Co-promotor onderzoek Nina Holvast, op 22 september 2017 gepromoveerd op  ‘In the shadow of the judge, The involvement of judicial assistants in Dutch district courts’ (Den Haag: Eleven, 2017)

Relevante publicaties (selectie)

 • The Dutch Legal Profession; Developments and Challenges, in:  R. Abel, O. Hammerslev, U. Schulz, H. Sommerlad, Lawyers in Society, Oxford: Hart (to be published in 2018).
 • Routines in de rechtspraak; Pleidooi voor interdisciplinair onderzoek, in: B. van Beers & I. van Domselaar, Homo duplex, De dualiteit van de mens in recht, filosofie en sociologie, Den Haag: Boom, 2017, p. 393-410.
 • Openheid en beslotenheid in het advocatentuchtrecht, Naming and shaming van geschorste en geschrapte advocaten, in: R. Baas, T. Havinga, M. Laemers & H. den Tonkelaar (red.), Rechtspleging en rechtsbescherming, Deventer: Wolters Kluwer, 2015, p.11-23.
 • Onze rechtsstaat op de ‘schaal van erg’, Ars Aequi, februari 2015, p. 106-110.
 • Exit, Voice and Loyalty within the Judiciary, Judges’ Responses to New Manageralism in the Netherlands, 11 Utrecht Law Review 2015 (2), pp. 49-63 (met Nina Holvast).
 • De rechter als regisseur, een verkennend onderzoek naar de ervaringen van rechtzoekenden en rechters met de nieuwe zaaksbehandeling in het bestuursrecht, Recht der Werkelijkheid 2014 (1), p. 59-83 (met Yael Verkruisen).
 • Modernising the Napoleontic structure of bar regulation, in: Bernard Hubeau and Ashley Terlouw (Eds.), Legal Aid in the Low Countries, Ius Commune: European and Comparative Law Series, Volume 130, Antwerpen: Intersentia, 2014 (met L.E. de Groot-van Leeuwen).
 • Observeren in de rechtszaal, Recht en Methode 2014, nr. 3.
 • Modernisering van het toezicht op de advocatuur, Nederlands Juristenblad (38), 2013, p. 2251-2668 (met L.E. de Groot-van Leeuwen).
 • Incorrigible Lawyers, 15 Legal Ethics (2), 2012, pp. 335-356 (met L.E. de Groot-van Leeuwen).
 • De ‘vierde macht’ binnen de gerechten, TREMA, 2012 (2), p. 42-46 (met Silke Praagman).

Meer informatie

http://www.uva.nl/profiel/n.doornbos

http://ssrn.com/author=1427689