Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Amsterdam Centre on the Legal Professions

Amsterdam Centre on the Legal Professions

Prof. dr. Mies Westerveld

M. Westerveld

Functie

Hoogleraar Sociale rechtshulp

Expertise

Access to justice als mensenrecht; de ontwikkelingen rondom het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand; ICT als instrument om het recht dichter bij de burger te brengen.

Relevante overige functies/activiteiten (selectie)

 • Deelname aan expert-meeting bij TK over stelselvernieuwing (2014);
 • Lid van de redactie jurisprudentie Wrb van Kluwer en van (de Kenniswijzer van) de Raad voor Rechtsbijstand);
 • Bijdrage aan NJCM-bijeenkomst over access als mensenrecht (30-10-2014);
 • Copromotor project over legal aid to asylum seekers (promotie aan RU);

Relevante publicaties (selectie)

 • Every little helps? Approaches to multiple claimants as part of the legal aid dilemma. In: Terlouw and Hubeay, legal aid in the lowlands (forthcoming);
 • Gesubsidieerde rechtsbijstand en de toegang tot het recht. Is onze rechtsstaat in gevaar? NJB 2014/5 p. 312-319;
 • Toegang tot het recht. In: Bauw e.a. Togadragers in de rechtsstaat, 2013, hoofdstuk 5 p. 155-168;
 • Toevoegrecht. In: Bauw e.a. Togadragers in de rechtsstaat, 2013, hoofdstuk 6 p. 169-188;
 • Advocaten, privileges, stelselverantwoordelijkheid. Enige beschouwingen over voorgenomen  preventieve toets in de Advocatenwet. In: Stof tot overpeinzing, liber amicorum voor Floris Bannier, SDU 2011;
 • Legal aid for asylum seekers in times of austerity, paper presented at the ILAG Conference, june 2011;
 • Noblesse Oblige? De balie en de onbeloonde rechtshulp. In: Bannier en Sanders, De keizer en de advocaten. Tweehonderd jaar moderne advocatuur, NOVA/SDU 2011, p. 65-73;
 • 40 jaar zwarte nummer, 40 jaar sociale rechtshulp. Oude kwesties in een modern jasje, AA juni 2010;
 • 35 jaar sociale advocatuur (hoofdred.) SDU 2010 (187 p.).

Voor meer informatie zie: homepage Mies Westerveld (http://uva.nl/profiel/m.westerveld)