Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Amsterdam Centre on the Legal Professions

Amsterdam Centre on the Legal Professions

Prof. dr. Miranda de Meijer

Miranda de Meijer

Functie

Bijzonder Hoogleraar Openbaar Ministerie en advocaat-generaal bij het openbaar ministerie.

Expertise

Het Openbaar Ministerie in het algemeen, en ondermijnende criminaliteit in het bijzonder. Tevens expertise op het gebied van cassaties, mega-zaken en juridisch complexe zaken.

Onderzoek  

Binnen het kader van de leerstoel richt het wetenschappelijk onderzoek zich in de eerste plaats op de positie van het OM binnen de rechtsstaat als zodanig, alsmede meer in het bijzonder de positie van het OM in relatie tot andere togaberoepen, zijn ketenpartners zoals de Nationale Politie en bestuurlijke (overheids-)diensten/organen, het slachtoffer en andere direct betrokkenen in een strafzaak, het grote publiek en de media.

In de tweede plaats richt het onderzoek zich op het gebied van de ‘ondermijnende criminaliteit. Met ‘ondermijning’ wordt gedoeld op criminaliteit die grote gevaren oplevert voor de Nederlandse samenleving als gevolg van vermenging van onder- en bovenwereld bij de uitvoering van die criminele activiteiten.

Relevante overige functies/ activiteiten (selectie)

 • Bestuurslid Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht (NVVS);
 • Voorzitter van de Wetenschappelijke Commissie van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR);
 • Lid van de ‘Group of experts of the European Committee on Legal Co-operation (CDCJ) of the Council of Europe’;
 • Docent Studie Stichting Rechtspleging (SSR en SSR International; opleidingsinstituut voor rechters en officieren van justitie), zoals de cursussen: Bewijsrecht, Cassatie, Masterclass Fraude, Publieke Verantwoording als onderdeel van de SSR 6-daagse, tevens Dutch Criminal Law in het EJTN Exchange Programme;
 • Docent Politieacademie, cursus: ‘Themadag actualiteiten’;
 • Spreker op diverse congressen en symposia, zoals van de NVvR, NVvS en de Landelijke Kennisdag OM en International Seminar and Conference The Role of Prosecution Services Outside the Criminal Law Field (Budapest);

Relevante publicaties (selectie)

 • M.E. de Meijer, J.B.H.M. Simmelink, D. van Daele, Het Openbaar Ministerie verandert, preadvies NVvS, WLP 2014, 290 p;
 • M.E. de Meijer, S.C.M. Wildemors, Privacybescherming van de kwetsbare getuige in de nieuwe regeling processtukken, Praktijkwijzer Strafrecht, Kluwer, afl. juli 2014;
 • M.E. de Meijer, De ministeriële aanwijzingsbevoegdheid jegens de Nationale Politie en het OM nader beschouwd in het kader van de strafrechtelijke rechtshandhaving, in: Onbegrensd strafrecht, Liber amicorum Hans de Doelder, WLP Oisterwijk 2013, p. 335-347;
 • M.E. de Meijer, Belediging homoseksuelen, in: Van Dijk, e.a. (red), Meesterlijk, Gerard Spong 40 jaar (cassatie)advocaat, Kluwer Deventer 2013, p. 284-285.
 • M.E. de Meijer en J.B.H.M. Simmelink, Rechtsmiddelen door het OM, Strafblad (afl. april), p. 111-122;
 • M.E. de Meijer, Commentaar op art. 258-260, in par. 5.1 Dagvaarding en (wijziging) tenlastelegging, in: Sdu Commentaar Strafvordering (Eindonderzoek), Den Haag: Sdu Uitgevers 2013;
 • M.E. de Meijer, Commentaar op art. 540 t/m 550, par. 3.4. Rechterlijke bevelen tot handhaving der openbare orde, in: Sdu Commentaar Strafvordering (Eindonderzoek), Den Haag: Sdu Uitgevers 2013.
 • M.E. de Meijer, The Role of the Public Prosecutor outside the criminal system in relation to Human Rights, in: Varga Zs András, Pintér Zsuzsanna (Szerkesztette), Az ügyészek büntetöjogon kívüli tevékenysége, The Role of Prosecutors outside the Criminal Law Field, Pázmány Press Budapest 2013, p. 43-51;
 • H. de Doelder, M.E. de Meijer, hoofdstuk 6: Het OM als magistraat, in E.R. Muller, C.P.M. Cleiren (red),: Rechterlijke Macht: rechtspraak en rechtshandhaving in Nederland, in serie ‘Orde en Veiligheid’, tweede druk, Kluwer Deventer 2013, p. 127-144;
 • Recommendation CM/Rec (2012)11 en explanatory memorandum (CM(2012)118, van de Group of experts of the European Committee on Legal Co-operation (CDCJ) of the Council of Europe.