Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Amsterdam Centre on the Legal Professions

Amsterdam Centre on the Legal Professions

Nieuws

Afscheid Mies Westerveld

Op 22 november jl. nam Mies Westerveld afscheid als hoogleraar Sociale rechtshulp met een symposium getiteld Toegang tot recht in Transitie. Sprekers waren Marlies van Eck, Corry van Zeeland, Edgar du Perron en Mies zelf. De tekst en presentaties van de lezingen vindt u hieronder.

Corry van Zeeland is werkzaam bij de Raad voor Rechtsbijstand. Deze bijdrage is op persoonlijke titel.

Banner Ethisch Leiderschap 3 april 2019

Ontbijtsessie: Ethisch leiderschap voor juristen in de corporate sector

Recent klonk in het publieke debat een oproep om meer ethische leiderschap van juristen die werkzaam zijn in de corporate sector. In deze ontbijtsessie op woensdag 3 april 2019 onderzoeken we wat een dergelijke taakopvatting voor de bedrijfsjurist, advocaat, of fiscalist zou kunnen betekenen. Deze sessie beoogt daarmee de ethische reflectie op de eigen praktijk te stimuleren.

Vragen die aan de orde komen zijn: hoe kunnen juristen werkzaam in de corporate sector gebruik maken van recente en historische voorbeelden van ‘best’ en ‘worst practices’? Wat is de reikwijdte van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de corporate jurist, wat zijn belangrijke obstakels en hoe kunnen die worden overwonnen?

De ontbijtsessie wordt georganiseerd i.s.m. VULaw.

Marc de Werd hoogleraar rechtspleging

Per 1 september 2018 is Marc de Werd (1962) hoogleraar rechtspleging bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA. Marc is senior raadsheer in de Internationale Kamer van de Centrale Raad van Beroep. Daarvoor was hij 20 jaar als rechter werkzaam bij de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam, in het bestuursrecht, het vreemdelingenrecht, het strafrecht en het overleveringsrecht. Marc is oprichter van Rechtspraak Europa, het maandelijkse overzicht van rechtspraak van het Hof van Justitie in Luxemburg en het mensenrechtenhof in Straatsburg (abonneren is gratis). Marc vertegenwoordigt de Nederlandse rechters bij de Raad van Europa in Straatsburg bij de Consultative Council of European Judges.

Marc de Werd, Malgorzata Gersdorf (president van de Poolse Hoge Raad), Maarten Feteris (president van de Hoge Raad der Nederlanden), Kees Sterk (lid van de Nederlandse Raad voor de rechtspraak)."
Marc de Werd, Malgorzata Gersdorf (president van de Poolse Hoge Raad), Maarten Feteris (president van de Hoge Raad der Nederlanden), Kees Sterk (lid van de Nederlandse Raad voor de rechtspraak)."

Bliksembezoek aan Poolse opperrechter

Nederlandse rechters brachten op 6 juli 2018 in Warschau een bliksembezoek aan de Poolse opperrechter Malgorzata Gersdorf. Door een omstreden Poolse wet is zij uit haar functie ontheven. De Nederlandse rechters kwamen luisteren naar de zorgen van de Poolse rechters en spraken hun bezorgdheid uit over de situatie van machtenscheiding, de onafhankelijkheid van de rechters en de rule of law in Polen.

David Luban en moderator Iris van Domselaar tijdens de lezing op 30 mei 2018
David Luban en moderator Iris van Domselaar tijdens de lezing op 30 mei 2018

Lezing David Luban over beroepsethiek advocaten

Onder de titel ‘Legal Ethics in the Spotlight: Guantánamo, the White House, and #MeToo’ gaf David Luban, hoogleraar Rechtsfilosofie aan Georgetown University en vooraanstaand denker op het gebied van beroepsethiek voor juristen, op woensdag 30 mei 2018 een lezing bij het Amsterdam Center on the Legal Professions van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Luban belichtte in zijn lezing de dubieuze rol van advocaten aan de hand van enkele recente, spraakmakende juridische schandalen. Wat hebben deze zaken gemeen? Is er sprake van een tendens en laten advocaten zich lenen voor praktijken die haaks staan op belangrijke waarden van de rechtstaat, zoals een eerlijk proces of het recht op vrije toegang tot een advocaat? Als machtige partijen de uitgangspunten van de rechtstaat minachten en in gevaar brengen, moeten advocaten juist opkomen voor de rechtstaat, niet voor de vijanden ervan. Maar welke ruimte hebben advocaten om hun verantwoordelijkheid op een goede manier waar te maken? Na de lezing was er ruimte voor discussie met prof. Luban. 

David Luban schreef talrijke boeken en artikelen over beroepsethiek, waaronder Lawyers and Justice: An Ethical Study (1988) en Legal Ethics and Human Dignity (2007).