Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Amsterdam Centre on the Legal Professions

Studenten

Amsterdam Centre on the Legal Professions

Het ACLP beoogt een bijdrage te leveren aan de professionele vorming en het beroepsethisch bewustzijn van studenten door in het onderwijs theorie en praktijk in nauw verband met elkaar te bespreken. Het onderwijs brengt de praktijk dichtbij via ondermeer de bespreking van concrete casuïstiek, door het uitnodigen van gastsprekers uit de praktijk en door de analyse van films, documentaires en romans waarin beroepsethische dilemma’s aan de orde komen.

Onze vakken staan ook open voor studenten van andere universiteiten en zijn te volgen als keuzevak.

Advocaat in toga

Bachelorvakken

  • Juridische togaberoepen I
  • Juridische togaberoepen II
  • Togaminor

Master

  • Advocaat en ethos
  • Sociale rechtshulp

Vakbeschrijvingen zijn te vinden in de UvA Studiegids