Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Op de Universiteit van Amsterdam gaan we – in de gebouwen en op de campus – respectvol met elkaar om, zowel bij het normale gebruik als tijdens speciale activiteiten zoals evenementen. De UvA heeft rookvrije terreinen en gebouwen. Voor drugsgebruik is geen plaats en alcoholconsumptie is gereguleerd. Op sommige plaatsen gelden aanvullende regels, deze staan daar ter plekke vermeld.
Algemene regels en richtlijnen
 • Iets melden of vragen

  Met vragen, ondervonden hinder of verloren/gevonden voorwerpen kun je terecht bij de receptionist of beveiliger.

 • Rookvrij

  De UvA heeft rookvrije terreinen en gebouwen. Sinds 1 augustus 2020 zijn alle onderwijsinstellingen in Nederland volledig rookvrij. Dit geldt voor iedereen die gebruik maakt van de gebouwen en terreinen, van studenten en medewerkers tot leveranciers en bezoekers. Je herkent het rookvrije terrein aan een bord, banier of poster met de rookvrij-afbeelding en de boodschap: 'Dit terrein is rookvrij'. We vragen rokers om ook in de nabijheid van de campus rekening te houden met deze regel en geen hinder te veroorzaken voor omwonenden. De beveiliger kan jou vertellen waar het rookverbod precies begint en eindigt. 

  Bord met rookvrij afbeelding en boodschap
 • Alcoholbeleid

  In het alcoholbeleid van de UvA ligt de focus op het veranderen van de huidige sociale norm waarin alcoholgebruik vanzelfsprekend is. Er worden geen verboden opgelegd, maar het beleid maakt het wel verplicht voor cateraars, campushoreca en evenementen om genoeg aantrekkelijke non-alcoholische alternatieven aan te bieden. Daarnaast gaat de UvA de komende jaren aandacht besteden aan bewustwording over de gevolgen van problematisch/overmatig alcoholgebruik en het aanbieden van hulp aan overmatige alcoholgebruikers.

  Infographic 'Alcoholgebruik is niet vanzelfsprekend'
  Infographic 'Alcoholgebruik is niet vanzelfsprekend'

  Wat doet de UvA?

  Committeert zich aan Nationaal Preventieakkoord

  In het Nationaal Preventieakkoord staan specifieke lange termijn doelstellingen voor het verbeteren van de volksgezondheid. Met universiteiten is afgesproken het aantal overmatige en problematische alcoholgebruikers te verminderen. De Vereniging van Universiteiten (VSNU), waarbij de UvA aangesloten is, heeft zich aan deze doelstelling gecommitteerd.

  Afspraken met campushoreca en cateraars over non-alcoholisch aanbod

  Op campushoreca en tijdens borrels, congressen en evenementen is een ruim en aantrekkelijk aanbod aan non-alcoholische drankjes beschikbaar om uit te kiezen. 

  Convenantafspraken met studie- en studenten-verenigingen

  Met studentenverenigingen is een convenant ‘alcohol en sociale veiligheid’ afgesloten en met studieverenigingen worden afspraken gemaakt over het gebruik van en omgaan met alcohol. 

  Wat kun jij doen?

  Wil je hulp bij minder drinken?

  Durf hulp te vragen, je hoeft het niet alleen te doen. En hoe eerder je je problemen aanpak, hoe beter voor je gezondheid. Studenten kunnen contact opnemen met de eigen huisarts, de studentenartsen,  student-psychologen, studentendecanen of studieadviseur van hun opleiding. Medewerkers kunnen contact opnemen met de eigen huisarts of een preventief spreekuur aanvragen via www.zorgvandezaak.nl/klant-en-client/preventiefspreekuur/. Zie voor meer informatie de pagina Ziekte en preventie voor medewerkers.

  Meedoen aan de IKpas-challenge

  Heb je onbewust een patroon ontwikkeld waarbij je vrijwel dagelijks alcohol drinkt? Heb je je wel eens afgevraagd wat voor invloed dat op je heeft en wat er gebeurt als je dat patroon doorbreekt? Probeer eens een IkPas-challenge eens waarbij je een maand niet drinkt. IkPas is een motivatietool waarbij je de challenge aangaat om een maand niet te drinken. Via de UvA kan je hier gratis aan meedoen en je zowel alleen als als groep aanmelden. Niet alleen maak je zo in de praktijk mee wat daar de voordelen van zijn, ook is het een goede manier om eens na te denken over je eigen alcoholgebruik en te oefenen met niet drinken. Bekijk de andere voordelen van het meedoen aan IkPas.

  Wil je meer lezen over alcohol?

  Bij de Alcohol Infolijn van Trimbos, Jellinek en Alcohol | Thuisarts.nl vind je informatie, zelftests en (online) zelfhulp om te  stoppen of te minderen met het drinken van alcohol. De gratis apps als Maxx app van Trimbos of Jellinek Online Zelfhulp helpen je bij de voor bereiding van situaties waarin jij het lastig vindt om niet (te veel) te drinken en je aan je aan de ‘max’ te houden. Zoek je inspiratie voor alcoholvrije dranken kijk dan op Happy Drinks. Wil je meedoen aan een studie om de effecten van een nieuwe computertraining te onderzoeken op maten die te maken hebben met alcohol ga dan naar ABC Alcohol (uva.nl)

  Hoe herken je een alcoholprobleem en hoe maak je dit bespreekbaar?

  Signalen die kunnen duiden op structurele problemen met alcohol zijn bijvoorbeeld vaak te laten komen, verwaarlozing en veranderingen in gedrag, emoties of interesses. Als je vermoedt dat je collega of medestudent kampt met problematisch alcoholgebruik, probeer hier dan over in gesprek te gaan. Je kunt het gesprek starten door te vertellen dat je je zorgen maakt en vragen of het oké is om daarover met te praten met elkaar. Problematisch alcoholgebruik is nog altijd een taboe. Wees daarom voorzichtig met je woordkeuze. Bepaal samen wat de beste vervolgstap is. Zou je graag hulp willen bij hoe je zo’n gesprek aangaat? Lees dan de gesprekshandreiking (pdf, 4 p.).

 • Opnames maken en delen op social media

  De UvA moet een veilige omgeving zijn voor iedereen. Daarom hebben we een helder uitgangspunt rondom het fotograferen en verspreiden van beelden van elkaar. Maak of deel geen foto's of video's van anderen zonder hun toestemming

 • Evenementen en het verspreiden van informatie

  Niet toegestaan zijn uitingen van culturele, politieke en/of religieuze aard of met commerciële doeleinden en het organiseren van activiteiten en/of het verspreiden van schriftelijke of mondelinge informatie met een bovenstaand oogmerk, zoals plakken van posters, flyeren, neerleggen van tijdschriften of plaatsen van stands.

  Onder voorwaarden zijn toegestaan:

  • Het maken van beeld- en geluidopnamen. Hiervoor heb je vooraf instemming nodig. Neem daarvoor contact op met de evenementencoördinator van Facility Services. Zie Film, foto en flyers op UvA-locaties.
  • Het organiseren van evenementen. Neem van tevoren contact op met evenementencoördinator van Facility Services. Zie Evenementencoördinatie (facilitair).
  • Flyeren en vergelijkbare activiteiten voor aan onderwijs en onderzoek gerelateerde onderwerpen. Neem van tevoren contact op met evenementencoördinator van Facility Services. Zie Film, foto en flyers op UvA-locaties.
 • Handhaving

  Bij hinder, overlast of wetsovertreding kan de UvA de toegang tot werk, onderwijs of gebouw/voorziening/terrein ontzeggen conform de cao Nederlandse Universiteiten, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) of vigerende wetgeving.

  Bij handhaving mogen kleding en accessoires identificatie niet in de weg staan.

Regels en richtlijnen voor de campussen
 • Gebruik van gebouwen en voorzieningen

  De gebouwen en de daarin of daarbij aanwezige ruimten en voorzieningen en de terreinen worden alleen gebruikt waarvoor ze bestemd zijn: het volgen van onderwijs, het doen van onderzoek en alle daarmee samenhangende activiteiten. Het meenemen/plaatsen van privé waterkokers, koffiezetapparaten, tosti-ijzers e.d. in de kantoor- en andere werkruimten of in pantry’s is niet toegestaan.

 • Schoon en opgeruimd

  Door rekening te houden met elkaar, zoals het schoon achterlaten van de plekken waar je geweest bent, en door vervoersmiddelen op de daarvoor bestemde plaatsen te stallen, houden we de omgeving voor iedereen aangenaam en leefbaar. Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen aan, in of op deuren, ruiten en wanden, posters en ander informatiemateriaal kunnen opgehangen worden op speciale wandprikborden.

 • Vluchtwegen

  Voor ieders veiligheid is het van belang dat vluchtwegen te allen tijde worden vrijgehouden.