For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. dr. A.A.H. (Aukje) van Hoek

International private law and civil procedural law
Faculty of Law
Dep. Private Law
Photographer: Nikemartens.nl

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: 8.14
Postal address
 • Postbus 15842
  1001 NH Amsterdam
Contact details
 • Nevenactiviteiten
  • Lid  van de Senaat van de Universiteit van Amsterdam
  • Wetenschappelijk adviseur IJI Den Haag
  • Incidenteel docent post-academisch onderwijs
  • Incidenteel expert tbv rechtspraak en beleid
  • Redactielid
   • NIPR
   • T&C Arbeidsrecht

   

   

 • Publications

  2023

  • van Hoek, A. A. H. (2023). Bescherming van werknemers in het IPR. Case note on: HvJEU, 20/10/22, ECLI:EU:C:2022:807 (ROI Land Investments). Arbeidsrechtelijke Annotaties, 22(3), 50-68. [details]
  • van Hoek, A., & van Overbeeke, F. (2023). Over open eindes en nauwere banden: een nieuw hoofdstuk in de Van den Bosch/Silo-Tank-saga. Nederlands Internationaal Privaatrecht, 41(3), 409-420. Article 27. http://www.nipr-online.eu//pdf/2023-27.pdf [details]

  2022

  • van Hoek, A. A. H., & van Overbeeke, F. (2022). Conflictenrecht en arbeid in het Europees wegtransport: verder en verder weg van het Savigniaanse verwijzingsmodel. Nederlands Internationaal Privaatrecht, 40(3), 444-468. Article 457. http://www.nipr-online.eu/pdf/2022-457.pdf [details]

  2020

  • van Hoek, A. (2020). Collective labour law in the Brussels Ibis Regulation. In P. Mankowski (Ed.), Research Handbook on the Brussels Ibis Regulation (pp. 172-187). (Research Handbooks in European Law series). Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781788110792.00012 [details]

  2018

  2017

  • Van Hoek, A., Sumner, I., & van der Plas, C. (2017). The Netherlands. In P. Beaumont, M. Danov, K. Trimmings, & B. Yüksel (Eds.), Cross-Border Litigation in Europe (pp. 395-406). (Studies in Private International Law; Vol. 20). Hart Publishing. https://doi.org/10.5040/9781782256793.ch-025 [details]

  2015

  • van Hoek, A. (2015). Private international law rules for transnational employment: Reflections from the European Union. In A. Blackett, & A. Trebilcock (Eds.), Research handbook on transnational labour law (pp. 438-454). (Research handbooks in international law). Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781782549796.00047 [details]

  2014

  2013

  • van Hoek, A. A. H. (2013). De werkingssfeer van het BBA na het NUON-arrest van de Hoge Raad - Deel II: voorstel voor een oplossing. TRA, 5(1), 5-12. Article 2. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C02B88&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • van Hoek, A., & Kocken, J. (2013). The Netherlands. In C. Esplugues Mota, J. L. Iglesias Buhigues, & G. Palao Moreno (Eds.), Civil and commercial mediation in Europe. - Vol. 1: National mediation rules and procedures (pp. 491-513). Intersentia. [details]

  2012

  2011

  2010

  2023

  • van Hoek, A. A. H., & Oderkerk, A. E. (2023). Het leerstuk van de openbare-orde-exceptie: de Rubik’s cube van het internationaal privaatrecht?. Case note on: HR, 19/11/21, ECLI:NL:HR:2021:1721 (Iraanse huwelijkse voorwaarden). Ars Aequi, 72(6), 455-466. [details]
  • van Hoek, A., & van der Plas, C. (2023). Etikettenschwindel or creative government - using private law to collect public law money claims (a cross-border perspective). In M. Luchtman (Ed.), Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization: liber amicorum prof. dr. J.A.E. Vervaele (pp. 623-631). (Pompe reeks; Vol. 104). Eleven. [details]

  2021

  • van Hoek, A. A. H. (2021). The Declaratory Judgment - between Remedy and Procedural Technique. In M. Pfeiffer, J. Brodec, P. Bříza, & M. Zavadilová (Eds.), Liber amicorum Monika Pauknerová (pp. 505-514). Wolters Kluwer. [details]

  2019

  • van Hoek, A. A. H. (2019). Detachering in het internationaal privaatrecht. Over de complexe verhouding tussen de Rome-I-verordening en de Detacheringsrichtlijn. In Detachering: Nieuwe ontwikkelingen in het Europees recht vanuit Belgisch en Nederlands perspectief (pp. 33-56). Die Keure.

  2018

  • van Hoek, A. (2018). Mutual recognition, choice of forum and lis pendens: a civil law threesome transposed. In K. Ligeti, & G. Robinson (Eds.), Preventing and Resolving Conflicts of Jurisdiction in EU Criminal Law: a European Law Institute instrument (pp. 232-250). Oxford University Press. https://doi.org/10.2139/ssrn.2930127 [details]
  • van Hoek, A. A. H. (2018). David en Goliath in cyberspace: de kruistocht van Max Schrems en het Europese bevoegdheidsrecht: none of your business: een studentenuitwisseling met grote gevolgen. Ars Aequi, 67(12), 1028-1039. https://arsaequi.nl/product/david-en-goliath-in-cyberspace-de-kruistocht-van-max-schrems-en-het-europees-bevoegdheidsrecht/ [details]
  • van Hoek, A. A. H. (2018). La ré-intégration de la relation transfrontalière de travail: Les propositions de révision de la directive détachement peuvent-elles tenir leurs promesses? . In S. Barbou des Places, E. Pataut, & P. Rodière (Eds.), Les Frontieres d L’Europe Social (pp. 211-245). (Cahier Européens; No. 11). Paris: A. Pedone.

  2017

  • van Hoek, A. A. H., & Houwerzijl, M. S. (2017). De toepassing van Nederlandse cao’s op buitenlandse chauffeurs in het goederenvervoer over de weg - Op de viersprong van transportrecht, arbeidsrecht, vrij verkeer en IPR: Eindrapportage uitgebracht aan de sociale partners in de transportsector, december 2008. (Amsterdam Law School Legal Studies research paper; No. 2017-15), (Centre for the Study of European Contract Law working paper; No. 2017-02), (University of Groningen Faculty of Law research paper series; No. 02/2017). University of Groningen, Faculty of Law. https://doi.org/10.2139/ssrn.2930153 [details]
  • van Hoek, A. A. H., Salomons, A. F., van der Plas, C. G., & de Weijs, R. J. (2017). (NL) Dutch Report on Cross-Border Insolvency Proceedings: Detecting Best Practices. In I. Queirolo, & S. Dominelli (Eds.), European and National Perspectives on the Application of the European Insolvency Regulation: Save Comp Project - Collection and Development of best practices in cross border cases for the survival of distressed companies. JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/7693 (pp. 375-410). Aracne Editrice.

  2016

  • van Hoek, A. A. H. (2016). Would the practice of collective bargaining at EU level benefit from an optional EU mediation mechanism aimed at assisting the parties to a TCA in the resolution of conflicts regarding the implementation and interpretation thereof? In Building an enabling environment for voluntary and autonomous negotiations at transnational level between trade unions and multinational companies: final report (pp. 43-49). European Trade Union Confederation. [details]
  • van Hoek, A., & Houwerzijl, M. (2016). Where do EU mobile workers belong, according to Rome I and the (E)PWD? In H. Verschueren (Ed.), Residence, employment and social rights of mobile persons: on how EU law defines where they belong (pp. 215-253). (Social Europe series; No. 36). Intersentia. http://intersentia.com/en/residence-employment-and-social-rights-of-mobile-persons.html [details]

  2015

  • van Hoek, A. A. H. (2015). HR (Over een vonnis dat vastzat in de Russische pijplijn). Case note on: HR, 26/09/14, ECLI:NL:HR:2014:2838; ECLI:NL:PHR:2014:530 Ars Aequi, 64(6), 502-509. [details]

  2014

  • Beekhoven van den Boezem, F. E. J., & van Hoek, A. A. H. (Eds.) (2014). Forumshopping. (Preadviezen uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht; No. 2014). Uitgeverij Paris. [details]
  • van Hoek, A. (2014). Mediation in cross-border family matters: The Dutch experience. In I. Kunda (Ed.), Obitelj i djeca: europska očekivanja i nacionalna stvarnost = Family and children: European expectations and national reality (pp. 69-93). Pravni fakultet u Rijeci, Hrvatska udruga za poredbeno pravo. http://pravri.uniri.hr/hr/o-fakultetu/skriptarnica-beta/984-obitelj-i-djeca.html [details]
  • van Hoek, A. A. H. (2014). HvJ EU (zaak C-184/12: United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV/Navigation Maritime Bulgare: Beëindigingsvergoedingen voor handelsagenten en algemeen belang: De uitspraak van het HvJ EU in de zaak Unamar nader beschouwd). Case note on: HvJ EU, 17/10/13, ECLI:EU:C:2013:663 Ars Aequi, 63(6), 466-475. [details]
  • van Hoek, A. A. H. (2014). Shoppen in het recht: het vennootschapsrecht en aanpalende rechtsgebieden 'ontbundeld'. In F. E. J. Beekhoven van den Boezem, & A. A. H. van Hoek (Eds.), Forumshopping (pp. 59-91). (Preadviezen uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht; No. 2014). Uitgeverij Paris. [details]
  • van Hoek, A., & Kocken, J. (2014). The Netherlands. In C. Esplugues Mota (Ed.), Civil and commercial mediation in Europe. - Volume 2: Cross-border mediation (pp. 443-460). Intersentia. [details]

  2013

  • van Hoek, A. A. H. (2013). HvJ EU (zaak C‑147/12 (ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB tegen Frank Koot, Evergreen Investments BV (Öfab)): Doorbraak van aansprakelijkheid in het IPR). Case note on: HvJ EU, 18/07/13 Ars Aequi, 62(12), 948-954. [details]
  • van Hoek, A. A. H. (2013). Rb. Den Haag (LJN BY9854; BY9850 en BY9845: In de olie. Het proces tegen Shell wegens olielekkages in de Ogonidelta (Nigeria)). Case note on: Rb. Den Haag, 30/01/13 Ars Aequi, 62(6), 482-490. [details]

  2012

  • van Hoek, A. A. H. (2012). HvJ EU (Grote kamer) (gevoegde zaken C-509/09 (eDate Advertising GmbH tegen X) en C-161/10 (Olivier Martinez en Robert Martinez tegen MGN Limited): eDate advertising: de Europese oplossing voor het probleem van 'libel tourism'?). Case note on: HvJ EU, 25/10/11 Ars Aequi, 61(9), 653-664. [details]
  • van Hoek, A. A. H., Klomp, R. J. Q., Loos, M. B. M., Oderkerk, A. E., Pontier, J. A., & Rutgers, J. W. (Eds.) (2012). Offerhauskring vijftig jaar: jubileumbundel ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Studiekring 'Prof. Mr. J. Offerhaus' (1962-2012). Boom Juridische uitgevers. [details]

  2011

  • Hesselink, M., van Hoek, A., Loos, M., & Salomons, A. (Eds.) (2011). Het groenboek Europees contractenrecht: naar een optioneel instrument? Boom Juridische uitgevers. [details]
  • van Hoek, A. A. H. (2011). Hoe functioneel is functionele immuniteit? Een commentaar op de zaak Bertrand v. European Patent Office. In T. M. de Boer, J. W. Fokkens, P. Vlas, M. J. Vos, & C. L. de Vries Lentsch-Kostense (Eds.), Strikwerda's conclusies: opstellen aangeboden aan mr. L. Strikwerda ter gelegenheid van zijn afscheid als advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (pp. 185-198). Kluwer. [details]
  • van Hoek, A. A. H. (2011). HvJ EU (Heiko Koelzsch tegen Groothertogdom Luxemburg: LJN: AB8119, zaak C-29/10). Case note on: HvJ EU, 15/03/11 Ars Aequi, 60(9), 650-658. [details]
  • van Hoek, A. A. H. (2011). Managing legal diversity - new challenges for private international law. Hague Yearbook of International Law, 24, 25-45. [details]
  • van Hoek, A. A. H. (2011). Staatsimmuniteit in het privaatrecht. In A. A. H. van Hoek, M. M. T. A. Brus, I. F. Dekker, & C. Ryngaert (Eds.), Making choices in public and private international immunity law: preadviezen (pp. 1-35). (Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht; No. 138). T.M.C. Asser Press. [details]
  • van Hoek, A., & Houwerzijl, M. (2011). Comparative study on the legal aspects of the posting of workers in the framework of the provision of services in the European Union. Radboud University Nijmegen. [details]
  • van Hoek, A., & Houwerzijl, M. (2011). Complementary study on the legal aspects of the posting of workers in the framework of the provision of services in the European Union. Contract VC/2011/0096. University of Amsterdam. http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7510&langId=en [details]
  • van Hoek, A., & Luchtman, M. (2011). The European Convention on Human Rights and transnational cooperation in criminal matters. In O. Jansen, & B. Schöndorf-Haubold (Eds.), The European composite administration (pp. 467-533). Cambridge: Intersentia. [details]

  2010

  • Dorssemont, F., & van Hoek, A. A. H. (2010). Collective action in labour conflicts under the Rome II Regulation. In E. Ales, & T. Novitz (Eds.), Collective action and fundamental freedoms in Europe: striking the balance (pp. 213-242). (Social Europe series; No. 23). Intersentia. http://www.intersentia.be/Files/Books/Booksannexes/9789400000728_1.pdf [details]
  • van Hoek, A. A. H. (2010). Verordening (EG) nr. 593/2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I). In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr. (pp. 801-818). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]

  2009

  • van Hoek, A., & Hendrickx, F. (2009). International private law aspects of dispute settlement related to transnational company agreements: final report. European Commission. [details]

  2000

  • van der Heijden, P. F., Gerritsen, A. M., Grapperhaus, F. B. J., van Hoek, A. A. H., Luttmer-Kat, A. M., Riphagen, J., ... Verhulp, E. (Eds.) (2000). Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]

  2022

  2021

  • van Hoek, A. A. H. (2021). Olie voor de troepen - over de NAVO als crediteur en de bevoegdheid van de Nederlandse rechter. Case note on: HvJ EU, 3/02/20, C-186/19, ECLI:EU:C:2020:638 (Supreme Site Services/Supreme Headquarters Allied Powers Europe). Ars Aequi, 70(1), 55-66. [details]

  2020

  • van Hoek, A. (2020). Internationaal privaatrecht in tijden van corona. Nederlands Internationaal Privaatrecht, 38(2), 191-194. Article 262. http://www.nipr-online.eu/pdf/2020-262.pdf [details]
  • van Hoek, A. A. H. (2020). Feniks - over ficties in het bevoegdheidsrecht. Case note on: HvJ EU, 4/10/18, C-337/17, ECLI:EU:C:2018:805 (Feniks Sp. z o.o. tegen Azteca Products & Services SL). Ars Aequi, 69(1), 77-87. [details]

  2018

  • van Hoek, A. A. H. (2018). Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst ('EVO') (Uittreksel). In J. M. van Slooten, M. S. A. Vegter, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar (10e ed., pp. 1199-1202). (Tekst & Commentaar). Wolters Kluwer. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=0041AB14&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • van Hoek, A. A. H. (2018). Verordening (EG) nr 593/2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst ('Rome I') (Uittreksel). In J. M. van Slooten, M. S. A. Vegter, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar (10e ed., pp. 1167-1198). (Tekst & Commentaar). Wolters Kluwer. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=0042D18C&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • van Hoek, A. A. H. (2018). Verordening (EU) Nr. 1215/2012 betreffende rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (herschikking) ('Brussel I bis-Verordening') (Uittreksel). In J. M. van Slooten, M. S. A. Vegter, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar (10e ed., pp. 1249-1272). (Tekst & Commentaar). Wolters Kluwer. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C8CD15&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]

  2017

  • van Hoek, A. A. H. (2017). Private international law and dispute resolution. In M. Zito, M. Cirioni, & C. Stanzani (Eds.), Implementation of Transnational Agreements in Multinational Companies: From the international legal framework to the empirical analysis of IFA's study cases - report of EUride project VS/2017/0039 (pp. 11-14). sindnova.

  2016

  • van Hoek, A. (2016). Internationaal privaatrecht in / en de interne markt - het blijft tobben?! Nederlands Internationaal Privaatrecht, 34(2), 223-225. Article 240. http://nipr-online.eu.proxy.uba.uva.nl:2048/artikel.aspx?id=3378 [details]
  • van Hoek, A. A. H. (2016). Eén voor allen en allen voor één: individuele versus collectieve handhaving van het consumentenrecht in het IPR. Case note on: HvJ EU, 28/07/16, C-191/15, ECLI:EU:C:2016:612 (Konsumenteninformation/Amazon EU Sàrl). Ars Aequi, 65(12), 957-966. [details]

  2014

  • Dorssemont, F., & van Hoek, A. (2014). Commentaar op Rome II-Verord. (Art. 9). In I. Couwenberg, A. Hansebout, & L. Vanfraechem (Eds.), Internationaal privaatrecht (pp. 499-504). (Duiding; No. 2014). Larcier. [details]
  • van Hoek, A. A. H. (2014). Artikelsgewijs commentaar Vo 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. In L. G. Verburg (Ed.), Arbeidsovereenkomst (losbladig) Kluwer. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C58ABA&cpid=WKNL-LTR-Navigator
  • van Hoek, A. A. H. (2014). Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (EVO) (Uittreksel). In J. M. van Slooten, M. S. A. Vegter, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 8e dr. (pp. 1229-1232). (Tekst & commentaar). Kluwer. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00B8D575&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • van Hoek, A. A. H. (2014). Verordening (EG) Nr. 593/2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) (Uittreksel). In J. M. van Slooten, M. S. A. Vegter, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 8e dr. (pp. 1197-1227). (Tekst & commentaar). Kluwer. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00BA4A30&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]

  2013

  2012

  • van Hoek, A. A. H. (2012). CJEU (Pammer and Alpenhof - Grand Chamber 7 December 2010, joined cases 585/08 and 144/09, not yet published). Case note on: CJEU, 7/12/10 European Review of Contract Law, 2012(8), 93-107. [details]
  • van Hoek, A. A. H. (2012). HvJ EU (zaak C384/10: Voogsgeerd/Navimer: het toepasselijk recht op arbeidsovereenkomsten in de zeevaart). 2. Case note on: HvJ EU, 15/12/11 Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 2012(7), 245-251. [details]
  • van Hoek, A. A. H. (2012). Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (EVO) (Uittreksel). In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 7e dr. (pp. 895-898). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • van Hoek, A. A. H. (2012). Verordening (EG) Nr. 593/2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) (Uittreksel). In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 7e dr. (pp. 873-894). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • van Hoek, A. A. H. (2012). Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Verordening) (Uittreksel). In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 7e dr. (pp. 915-935). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]

  2011

  • Hesselink, M., van Hoek, A., Loos, M., & Salomons, A. (2011). Voorwoord. In M. Hesselink, A. van Hoek, M. Loos, & A. Salomons (Eds.), Het groenboek Europees contractenrecht: naar een optioneel instrument? (pp. 5-6). Boom Juridische uitgevers. [details]

  2010

  • Eijsbouts, W. T., Jans, J. H., Prechal, A., Senden, L. A. J., van Hoek, A. A. H., Kuijper, P. J., Schrauwen, A. A. M., van Ooik, R. H., Oosterom-Staples, H., de Visser, M. C. B. F., & Vogelaar, F. O. W. (2010). Europees recht, algemeen deel: sinds het Verdrag van Lissabon. - 3e dr. Europa Law Publishing. [details]
  • van Hoek, A. A. H. (2010). HvJ EG (Zaak C-180/06: Renate Ilsinger/Martin Drescher: [internationale bevoegdheid van de rechter, begrip consumentenovereenkomst, continuïteit EEX/Brussel I Verordening]). Case note on: HvJ EG, 14/05/09 Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2010(1), 30-35. [details]
  • van Hoek, A. A. H. (2010). Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (EVO): uittreksel. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr. (pp. 819-821). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • van Hoek, A. A. H. (2010). Verordening (EG) nr. 44/2001betreffende de rechterlijke bevoegdheid, der erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Verordening): uittreksel. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr. (pp. 837-862). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]

  2008

  • van Meerten, H., van Hoek, A., Overkleeft-Verburg, M., van Harten, H., van de Gronden, J., van den Berghe, P., Schrauwen, A., & Saanen, N. (2008). The Netherlands: the New Services Directive of the European Union: hopes and expectations from the angle of a (further) completion of the internal market [country report]. In H. F. Koeck, & M. M. Karollus (Eds.), FIDE XXIII Kongress, Linz 2008: Kongress-Publikationen = FIDE XXIII Congress, Linz 2008: congress publications. - Vol. 3: Die neue Dienstleistungsrichtlinie der Europäischen Union: Hoffnungen und Erwartungen angesichts einer (weiteren) Vervollständigung des Binnenmarkets: Wien 2008 = The new services directive of the European Union: hopes and expectations form the angle of a (further) completion of the internal market: Vienna 2008 (pp. 241-278). Nomos [etc.]. [details]

  Membership / relevant position

  • van Hoek, A. (2016-). Member of the Advisory Committee, Project on Prevention and Settlement of Conflicts of Exercise of Jurisdiction in Criminal Law.

  Talk / presentation

  • van Hoek, A. (speaker) (27-2-2017). Transnational company agreements: law aspects, EuRIDE project.
  • van Hoek, A. (speaker) (23-8-2016). Private law and non-citizens, Private Law and Democracy, Amsterdam.
  • van Hoek, A. (speaker) (16-6-2016). Preliminary Research Findings from the Netherlands, LSE London.
  • van Hoek, A. (speaker) & Barnard, C. (speaker) (15-4-2016). Circulation et intégration, University Paris I - Pantheon Sorbonne.

  Others

  • van Hoek, A. (participant) (2017). Voorzitter begeleidingscommissie 'Onderzoek naar de ten uitvoerlegging van buitenlandse civielrechtelijke vonnissen in NL als er geen verdrag is' (2731) (WODC/EWB), Ministerie van Veiligheid en Justitie (other).
  • van Hoek, A. (participant) (10-11-2016). Universele Werking voor niet-EU insolventies?, Amsterdam. Participant (participating in a conference, workshop, ...).
  • van Hoek, A. (participant) (8-11-2016). European Parliament hearing, Brussels. Invited expert/speaker (participating in a conference, workshop, ...).
  • van Hoek, A. (participant) (7-9-2016 - 8-9-2016). ELI general assembly, Ferrara. Panelist (participating in a conference, workshop, ...).
  • van Hoek, A. (participant) (21-6-2016 - 22-6-2016). ELI meeting of the Advisory Committee for the Project on Prevention and Settlement of Conflicts of Exercise of Jurisdiction in Criminal Law, Luxemburg. Invited expert (participating in a conference, workshop, ...).
  • van Hoek, A. (participant) (25-4-2016). Expert meeting De sociale dimensie van grensoverschrijdend werken, Tilburg. invited expert (participating in a conference, workshop, ...).
  • van Hoek, A. (participant) (4-4-2016 - 5-4-2016). European conference on Building an enabling environment for TCAs: debate on an Optional Legal Framework at European level, Amsterdam. Participant (participating in a conference, workshop, ...).
  • van Hoek, A. (participant) (21-3-2016 - 23-3-2016). Save Comp., Collection and development of best practices in cross border cases for the survival of distressed companies, Genua (participating in a conference, workshop, ...).
  • van Hoek, A. (participant) (9-3-2016 - 10-3-2016). expert meeting on Building an enabling environment for TCAs, Brussels. invited expert (participating in a conference, workshop, ...).
  • van Hoek, A. (participant) (25-2-2016 - 26-2-2016). From common rules to best practices in European Civil Procedure (participating in a conference, workshop, ...).

  2016

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • advocatuur / rechterlijke macht
   Incidenteel schrijven van expert opinions in concrete geschillen
  • Internationaal Juridisch Instituut
   Wetenschappelijk adviseur
  • Stichting Equal Justice Equal Pay
   bestuurslid
  • Stichting Equal Justice Equal Pay
   bestuurder van een claimsstichting
  • KNVIR
   Voorzitter