For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

Publicaties 2012

Bonger Instituut

Benschop, A., Nabben, T. & Korf, D.J. (2012) Trends and patterns in licit and illicit drug use in nightlife and among secondary school pupils in Amsterdam, 2011. Bonger International Bulletin, 2(2): 1-6.

Jaarlijkse monitor van trends in middelengebruik bij jonge Amsterdammers. Anno 2011 blijkt het alcoholgebruik in het uitgaansleven onverminderd hoog, maar sinds het midden van de jaren negentig is het percentage drinkers onder Amsterdamse middelbare scholieren fors gedaald. 

Nabben, T., Benschop, A. & Korf, D.J. (2012) Antenne 2011: Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers.

Sinds 2005 wordt jaarlijks cijfermateriaal verzameld en geanalyseerd van instanties die zich bezighouden met verslaving, dak- en thuisloosheid en huiselijk geweld in de provincie Flevoland. In deze zevende jaargang is extra aandacht besteed aan nieuwe verslaafden. Hiervoor is gebruik gemaakt van registratiegegevens van 17 instanties, waaronder verslavingszorg, maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijk werk en politie/justitie.

Benschop, A., Wouters, M. & Korf, D.J. (2012) Flevomonitor 2011: Kwetsbare Groepen en huiselijk Geweld in Flevoland. Amsterdam: Rozenberg Publishers.

Korf, D.J. (2012) A kaleidoscope of meanings: An introduction. In: Wouters, M., Fountain, J.& Korf, D.J. (Eds.) The meaning of high. Variations according to drug, set, setting and timeLengerich: Pabst Science Publishers, pp. 9-22.

One of the major theoretical and empirical challenges in social drug research is to capture and understand the variety of meanings attached to taking drugs and to being intoxicated. The European Society for Social Drug Research (ESSD) aims to promote social science approaches to drug research. The ESSD’s annual conferences are complemented with an annual book. The purpose of this book is to further those research efforts.

Wouters, M., Fountain, J.& Korf, D.J. (Eds.) The meaning of high. Variations according to drug, set, setting and timeLengerich: Pabst Science Publishers, pp. 9-22.

Korf, D.J. (2012) Jongeren, alcohol en drugs. In: Notten, T. & Spierings,F. (Eds.) Zorgen om de jeugd. Tussen paniek en passende voorzieningen. Den Haag: Boom Lemma, pp. 63-87.

Korf, D.J., Benschop, A., Blom, T. & Steen, M. (2012)  Milder offences, more punishment. A study on the nature and the prosecution of violent youth crime in the Netherlands. Bonger International Bulletin, 2(1): 1-5.

Welke concrete handelingen plegen jeugdigen bij openbare ordedelicten en geweldsdelicten? Zijn dat andere handelingen dan tien jaar geleden? Worden vergelijkbare incidenten nu anders gekwalificeerd en/of bestraft dan tien jaar geleden? Deze vragen zijn onderzocht op basis van een representatieve steekproef van 800 strafdossiers van het Openbaar Ministerie (OM).

Korf, D.J., Benschop, A., Blom, T. & Steen, M. (2012) Minder ernstig, vaker gestraft. Een onderzoek naar de aard en kwalificatie van jeugdcriminaliteit. Amsterdam: Rozenberg Publishers.

Oteo Pérez, A., Benschop, A. & Korf, D.J. (2012) Differential profiles of crack users in respondent-driven and institutional samples: A three-site comparison. European Addiction Research, 18(4): 184-192.

[DOI: 10.1159/000336118]

Wouters, M., Benschop, A., Van Laar, M. & Korf, D.J. (2012) Cannabis use and proximity to coffee shops in the Netherlands. European Journal of Criminology, 9(4): 337-353.

[DOI: 10.1177/1477370812448033]