Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Amendement Taverne

Met veel uitgevers zijn afspraken gemaakt over publiceren in open access, maar dat is helaas niet voor alle type publicaties en in alle tijdschriften mogelijk. De Nederlandse auteurswet een alternatief, namelijk artikel 25fa van de auteurswet (amendement Taverne), ongeacht eventuele beperkende richtlijnen van uitgevers.

Het Amendement Taverne stelt dat de maker van een kort werk van wetenschap waarvoor het onderzoek geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen is bekostigd, het recht om dat werk na verloop van een redelijke termijn na de eerste openbaarmaking ervan, om niet beschikbaar te stellen voor het publiek, mits de bron van de eerste openbaarmaking daarbij op duidelijke wijze wordt vermeld.

In 2019 hebben de Nederlandse universiteiten via de pilot ‘you share we take care’ veel publicaties, met wederzijdse toestemming van de auteur, vrij toegankelijk gemaakt via de repository van de universiteit. 

Vanaf 1 januari 2020 wordt het gebruik van het Taverne-amendement breed uitgerold, zo ook binnen de UvA. De FdR steunt de Open Science-beweging en wil graag dat haar medewerkers participeren in het initiatief. 

Heb je een regulier arbeidscontract bij de faculteit, vul dan de licentieovereenkomst in. Hiermee geef je de bibliotheek toestemming om op grond van artikel 25fa Auteurswet de uitgevers versie van je bij de UvA gepubliceerde – en toekomstig te publiceren – ‘korte werken van wetenschap’ na verloop van zes maanden embargo (na online publicatie) openbaar te maken in de universitaire repository UvA-DARE. 

Voor antwoorden op de ‘veel gestelde vragen’ verwijzen we je naar de medewerkerspagina Artikel 25fa Auteurswet (Taverne). Toch nog vragen? Neem dan contact op met openaccess@uva.nl.