Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid hecht veel waarde aan integriteit en de ethische aspecten van wetenschappelijk onderzoek en onderschrijft algemene beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen. Iedereen die betrokken is bij onderzoek en onderwijs dient zorg te dragen voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit.

Medewerkers van de UvA zijn vrij in hun onderwijs en onderzoek, in hun keuze van onderwerpen en methoden van onderzoek, in hoe zij zich informeren, naar buiten treden en publiceren. Tegelijk hebben zij de plicht om de gemaakte keuzes te verantwoorden en de wetenschap op integere wijze, dat wil zeggen betrouwbaar, eerlijk, zorgvuldig en verantwoordelijk, te beoefenen. 

Een belangrijk uitgangspunt voor het bevorderen van de wetenschappelijke integriteit is het bevorderen van een open onderzoekscultuur waarin onderzoekers met elkaar samenwerken, problemen en oplossingen bespreken en eventuele fouten toegeven. Onderzoekers moeten de normen voor goede onderzoekspraktijken met elkaar kunnen bespreken en elkaar aanspreken op het naleven van die normen. 

Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

Op initiatief van KNAW, NFU, NWO, de TO2-federatie, de Vereniging Hogescholen en de VSNU is in 2018 een nieuwe Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit opgesteld. Deze gedragscode is door alle Nederlandse universiteiten onderschreven en bevat de 5 principes die de grondslag vormen van integer onderzoek:

  • Eerlijkheid
  • Zorgvuldigheid
  • Transparantie
  • Onafhankelijkheid
  • Verantwoordelijkheid

Deze principes zijn uitgewerkt in 61 normen voor goede onderzoekspraktijken en hebben betrekking op diverse aspecten van onderzoek doen: het ontwerp, de uitvoering en verslaglegging van onderzoek, beoordeling en peer review en ook de publieke communicatie over het onderzoek.

Mogelijke schendingen van de wetenschappelijke integriteit

Universiteiten hebben een belangrijke taak in het bevorderen dat onderzoekers zich aan de normen voor goede onderzoekspraktijken kunnen en zullen houden en zij nemen schendingen van de wetenschappelijke integriteit zeer serieus. Gezamenlijk moeten we al het mogelijke doen om fraude te voorkomen en te traceren. Iedereen, zowel de maatschappij als de academische wereld zelf, moet er op kunnen vertrouwen dat wetenschappelijk onderzoek integer is.

Vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit

Het kan voorkomen dat er een vermoeden is van schending van wetenschappelijke integriteit. Studenten, medewerkers en andere belanghebbenden kunnen met vragen en zorgen over de wetenschappelijke integriteit terecht bij een vertrouwenspersoon. Deze fungeert als eerste aanspreekpunt.

Om te achterhalen wie de UvA vertrouwenspersonen zijn voor wetenschappelijke integriteit en welke procedures er zijn rondom het melden van een mogelijke schending van de wetenschappelijke integriteit, klik hier.

Andere interessante informatie