Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Algemeen

Bonger Instituut

Onderzoek

Ons onderzoek richt zich op criminaliseringsprocessen in brede zin. Binnen dat kader doen wij empirisch onderzoek naar een breed scala aan onderwerpen, waaronder drugs en veiligheid, in samenhang met beleid en beleidsveranderingen. Op lokaal, regionaal en (inter)nationaal niveau doen wij onderzoek onder speciale subgroepen, zoals uitgaanders, drugsdealers en prostitués, maar ook onder de algemene bevolking. We hanteren zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden, toegesneden op de doelgroep en thematiek. 

Publicaties

Resultaten van onze onderzoeken worden gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften en heldere rapporten. Samenvattingen en volledige rapportages zijn te downloaden via deze site.

Onderwijs

Het Bonger Instituut verricht niet alleen onderzoek, maar verzorgt ook onderwijs in de vorm van keuzevakken op bachelor- en masterniveau, scriptiebegeleiding en stagemogelijkheden.

Affiliaties

Ons onderzoek wordt o.a. gefinancierd vanuit (inter)nationale wetenschapsfondsen, gemeenten, provincies, ministeries en ngo's. Het Bonger Instituut eeft een groot aantal samenwerkingsverbanden en medewerkers van het instituut zetelen in versllende commissies in Nederland en daarbuiten. Daarnaast voert het Bonger Instituut het secretariaat van de European Society for Social Drug Research (ESSD), waarvoor we jaarlijks een internationale conferentie organiseren. 

Jaarverslag