Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Bonger Instituut voor Criminologie

Publicaties 2010

Bonger Instituut

De Flevomonitor verzamelt jaarlijks cijfers over verslaving, dak- en thuisloosheid en huiselijk geweld in de provincie Flevoland. In deze vijfde jaargang is extra aandacht besteed aan zwerfjongeren.

Benschop, A. & Korf, D.J. (2010) Flevomonitor 2009. Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Amsterdam: Rozenberg Publishers.

Boone, M. & Korf, D.J. (2010) Bestraffing van cocaïnesmokkelaars: richtlijnen, rechters, rechtbanken en de persoon van de dader. Tijdschrift voor criminologie, 52(3), 239-257.

De Nederlandse drugsmarkt bevindt zich in onrustig vaarwater. Coffeeshops worden geconfronteerd met het rookverbod. De zuiverheid van ecstasy laat vaak te wensen over. De populariteit van GHB is gegroeid. Zit het middel in de lift vanwege een groter aanbod of is er een verband met de ingezakte ecstasymarkt? Deze bevindingen en vragen typeren de dynamiek van de veelzijdige drugsmarkt en worden behandeld in deze uitgave.

Doekhie, J., Nabben, T. & Korf, D.J. (2010) NL.Trendwatch: Gebruikersmarkt uitgaansdrugs in Nederland 2008-2009. Amsterdam: Rozenberg Publishers.

Enhus, E., Korf, D.J. & Althoff, M. (Eds.) (2010) Vrouw - man - gender. Tijdschrift voor Criminologie, 52(4).

Proeftuinen zijn intelligence gerichte leeromgevingen waarin OM en politie niet alleen opsporen met innovatieve opsporingsmethoden, maar ook ander partners als bestuur, providers en energiebedrijven betrekken bij het bestrijden van een criminaliteitsprobleem. In dit overkoepelende verslag worden de ervaringen uit de drie proeftuinen gebundeld en wordt een voorstel gedaan voor de tweede fase van de evaluatie.

Flight, S., Bogaerts, S., Korf, D.J. & Siegel, D. (2010) Aanpak georganiseerde criminaliteit in drie proeftuinen. Eerste bevindingen. Den Haag: WODC.

Korf, D.J. (2010) Cannabis in Europe: social research and studies on dynamics in perception, policy and markets. In: Muscat, R., Korf, D.J., Negreiros, J. & Vuillaume, D. (Eds.) Signals from drug research. Strasbourg: Council of Europe Publishing: 17-25.

De afgelopen jaren hebben de media herhaaldelijk bericht over cocaïne in vissersdorpen. In zijn oratie stelt Dirk J. Korf de vraag of hier inderdaad vaker drugs wordt gebruikt of de commotie een typisch voorbeeld is van morele paniek, waarbij iets kleins wordt opgeblazen en buitenproportionele sociale reacties teweegbrengt.

Korf, D.J. (2010) Coke bij de vis: misdaad en moraal. Amsterdam: Vossiuspers (oratie).

Korf, D.J. (2010) Pains, pleasures and profits in the lives of drug users and drug dealers: an introduction. In: Decorte, T. & Fountain, J. (Eds.) Pleasure, pain and profit. European perspectives on drugs. Lengerich: Pabst Science Publishers: 13-20.

Korf, D.J., Althoff, M., & Enhus, E. (2010) Sneeuwwitje en de machoman. Sekse en gender in de (Nederlandstalige) criminologie.Tijdschrift voor Criminologie, 52(4): 335-350.

In dit rapport ligt de focus op de 'vraagzijde' van de Amsterdamse coffeeshopmarkt.Er wordt een beeld geschept van de bezoekersstromen van coffeeshops in Amsterdam. Tevens komt naar voren op basis van welke criteria consumenten kiezen voor een bepaalde coffeeshop en waarvoor ze de coffeeshop gebruiken.

Korf, D.J. & Liebregts, N. (2010) Coffeeshops, bezoekersstromen, motieven voor bezoek en spreiding in Amsterdam. Amsterdam: Rozenberg Publishers.

Nabben, T. (2010) Cops and dogs against party drugs. In: Decorte, T. & Fountain, J. (Eds.) Pleasure, pain and profit. European perspectives on drugs. Lengerich: Pabst Science Publishers: 120-133.

Ton Nabben beschrijft en verklaart in zijn proefschrift vanuit verschillende perspectieven de golfbewegingen van drugsgebruik binnen het trendsettende, heterogene en vloeiende uitgaansleven. Ook ontwikkelingen rond nieuwe regelgeving en strafrechtelijk drugsbeleid komen als gevolg van massificatie, gezondheidsincidenten en drugshandel uitgebreid aan orde.

Nabben, T. (2010) High Amsterdam. Ritme, roes en regels in het uitgaansleven. Amsterdam: Rozenberg Publishers.

Belangrijke thema's voor 2009 zijn: het druggebruik van coffeeshopbezoekers, de daling van de status van ecstasy op de gebruikersmarkt en de opkomst van "vervangende" middelen zoals amfetamine en het groeiend verantwoordelijkheidsbesef betreffende drugs in het uitgaanscircuit.

Nabben, T., Benschop, A., & Korf, D.J. (2010) Antenne 2009. Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers.

Uitgaan gaat vaak gepaard met alcohol- en drugsgebruik. Het uitgaansleven is daarom een belangrijke setting voor het volgen van ontwikkelingen in middelengebruik en het in kaart brengen van nieuwe trends onder jongeren en jongvolwassenen. Met deze eerste Feestmeter is een start gemaakt om landelijk het middelengebruik in het uitgaansleven cijfermatig in kaart te brengen. Moge dit rapport een inspiratiebron zijn voor beleidsmakers, voorlichters en preventiewerkers.

Van der Poel, A., Doekhie, J., Verdurmen, J., Wouters, M., Korf, D.J., & Van Laar, M. (2010) Feestmeter 2008-2009. Uitgaan en middelengebruik onder bezoekers van party's en clubs. Utrecht: Trimbos Instituut.

Wouters, M., Benschop, A., & Korf, D.J. (2010) Local politics and retail cannabis markets: the case of the Dutch coffeeshops. International Journal of Drug Policy, 18(3): 315-320.

Gevangenissen vormen overal ter wereld een groot risico voor het overdragen van infectieziekten. Een 'quick scan' door Dienst Justitiële Inrichtingen in 2007 bevestigde het voorkomen van dit risicogedrag, waarbij seksuele contacten, intraveneus spuiten, delen van parafernalia voor drugsgebruik, tatoeëren en piercen onder onveilige omstandigheden en prik-bijt-spat incidenten genoemd werden. Buiten deze quick scan bestond tot nu toe nauwelijks kennis over de omvang en de aard van het risicogedrag en over risicogroepen in gevangenissen in Nederland. Het gebrek aan kennis belemmert de opzet van een effectief infectieziektebeleid in justitiële inrichtingen.

Wouters, M., Doekhie, J., Korf, D.J., & Benschop, A. (2010) Gezondheidsrisicogedrag onder mannelijke gedetineerden. Amsterdam: Rozenberg Publishers.