Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De Flevomonitor focust op de thema’s verslaving, dak- en thuisloosheid en huiselijk geweld in de provincie Flevoland. Sinds 2005 wordt jaarlijks cijfermateriaal verzameld en geanalyseerd van instanties die zich bezighouden met deze thematiek. In deze zesde jaargang is, in het kader van huiselijk geweld, extra aandacht besteed aan ouderenmishandeling.

Benschop, A., & Korf, D.J. (2011) Flevomonitor 2010. Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Amsterdam: Rozenberg Publishers.

Antenne volgt sinds 1993 trends in middelengebruik in de hoofdstad. Belangrijke thema's voor Antenne 2010 zijn: Het druggebruik van cafébezoekers waar vooral het alcoholgebruik in het oog springt. Het herstel van de ecstasymarkt. De vervaging van de grenzen tussen wat hip is en wat mainstream is in het uitgaansleven. En de groei van een alternatief uitgaanscircuit in Amsterdam.

Benschop, A., Nabben, T., & Korf, D.J. (2011). Antenne 2010: Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers.

Butters, J., Harrison, L.D, Korf, D.J., Brochu, S. & Erickson, P.G (2011) The impact of violence on at-risk youth in Canada, the United States, and the Netherlands. Victims and Offenders, 6(4): 341-355.

[DOI: 10.1080/15564886.2011.607392]

Chevalier, D.A.M. (2011) There's no place in our space for you: The coming about of bans on gathering in public spaces. In: Eckardt, F. & Eade, J. (Eds.) The ethnically diverse city. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, pp. 213-227.

Houwing, P., Oteo Pérez, A., & Korf, D.J. (2011) Amsterdamse basecokegebruikers in beeld. Praktijk en resultaten van respondent-driven sampling. Verslaving, 7(1): 36-48.

Korf, D.J. (2011) Psychedelic musicians, Muslim dealers and domestic marihuana growers: an introduction. In: Fountain, J., Asmussen-Frank, V. & Korf, D.J. (Eds.) Markets, methods and messages: Dynamics in European drugs research. Lengerich: Pabst Science Publishers, pp. 11-20.

One of the critical problems of drug policy is the issue of which methods and messages will be most effective in managing the drug market. These themes are addressed in this publication by the European Society of Social Drug research (ESSD). Authors of this book include social scientists from a range of disciplines, including psychology, sociology, anthropology and criminology.

Fountain, J., Asmussen-Frank, V. & Korf, D.J. (2011) Markets, methods and messages: Dynamics in European drugs research. Lengerich: Pabst Science Publishers.

Korf, D.J. (2011) Marihuana behind and beyond coffeeshops. In: Decorte, T., Potter G.R. & Bouchard, M. (Eds.) World wide weed. Global trends in cannabis cultivation and its control. Surrey: Ashgate, pp. 181-195.

Het Nederlandse cannabisbeleid is de laatste jaren volop in beweging. Naast een intensivering van de aanpak van de 'achterdeur' is er veel gaande rondom de 'voordeur' van de coffeeshops. Door middel van observaties, klantentellingen, interviews met exploitanten en een enquête onder bezoekers is het reilen en zeilen van Amsterdamse coffeeshops in kaart gebracht.

Korf, D.J., Doekhie, J., & Wouters, M. (2011) Amsterdamse coffeeshops en hun bezoekers. Amsterdam: Rozenberg Publishers.

De een denkt meteen aan Ceausescu of graaf Dracula, een ander aan ex-Ajacieden Lobont en Chivu. En waar een derde wellicht de vioolvirtuoos Prunaru zal noemen, begint de vierde geheid over die accordeonist bij de supermarkt. Roemenen… Welk beeld hebben we van ze? En hoe terecht is het beeld waar het migranten betreft? Gaat het echt voornamelijk om verkapte bedelaars en criminele illegalen? Op deze vragen wordt in "Roemen in Nederland" antwoord gegeven.

Korf, D.J., Wesselink, K. & Perie, D. (2011) Roemenen in Nederland. Utrecht/Rotterdam: Forum/Uitgeverij Guys & Godoy.

The number of Romanians in the Netherlands has risen considerably since Romania entered the EU in 2007. A report about the actual number of Romanians in the Netherlands, their motives for migration, their position on the Dutch labour and housing market, their relationships, their contacts with native Dutch and countrymen, and their religious and cultural activities. The report also looks at problems that arise in the areas of exploitation, social conflict and crime.

Korf, D.J., Wesselink, K. & Perie, D. (2011) Romanians in the Netherlands. Forum Factsheet, March 2011.

Korf, D.J., Wouters, M. & Benschop, A. (2011) The return of the underground retail cannabis market? Attitudes of Dutch coffeeshop owners and cannabis users to the proposed ‘cannabis ID’ and the consequences they expect. Bonger International Bulletin, 1(1): 1-4.

Liebregts, N., Van der Pol, P., Benschop, A., Van Laar, M., De Graaf, R., Van den Brink, W. & Korf, D.J. (2011) Cannabis dependence and peer selection in social networks of frequent users. Contemporary Drug Problems, 38(1): 93-119.

Het werk van portiers is er in de afgelopen jaren bepaald niet eenvoudiger op geworden. Het gevoel heerst dat ze het nooit goed doen. Ze grijpen te snel in, treden te hard op of zouden bij voortduring discrimineren. Portiers spelen echter een cruciale rol bij de aanpak van de veiligheidsproblematiek in het uitgaansleven. Vreemd genoeg is er tot op heden nog weinig onderzoek gedaan naar de werk -en leefwereld van portiers in het nachtleven. Daarom staat voor de verandering nu eens de werkbeleving van portiers in de Amsterdamse binnenstad centraal.

Nabben,T., Doekhie, J. & Korf, D.J. (2011) Buitenstaander en bondgenoot: De werkbeleving van portiers in de Amsterdamse binnenstad. Amsterdam: Rozenberg Publishers.

Nabben, T., Benschop, A. & Korf, D.J. (2011) Trends and patterns in licit and illicit drug use in Amsterdam nightlife, 2010. Bonger International Bulletin.1(2): 1-4.

Tegelijk met de wederopbouw van het stadsdeel is ook het drugsbeleid het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost in de afgelopen jaren door een combinatie van repressie en zorg voortvarend aangepakt. Jonge drugsgebruikers melden zich echter mondjesmaat bij de instellingen. Dit rapport gaat over de trends op het gebied van het gebruik van verdovende middelen door jongeren en jongvolwassenen in Zuidoost. 

Nabben, T., Doekhie, J. & Korf, D.J. (2011). Uit de schaduw: Jongeren en drugs in Amsterdam Zuidoost. Amsterdam: Rozenberg Publishers.

Aanleiding van dit onderzoek zijn discussies in de Tweede Kamer over de actieve stimulatie van het uitvoeren van werkstraffen door jongeren in de eigen buurt. In dit rapport staat de beleving van werkstraffen bij de jongeren centraal. Onder andere wordt bekeken of de  werkstraf als vernederend wordt ervaren door de jongeren. Het onderzoek bestaat uit een inventarisatie van werkstraffen, een etnografisch veldonderzoek naar de beleving van werkstraffen in de eigen buurt of pleegbuurt, en een literatuurstudie.

Nabben, T., Doekhie, J., Korf, D.J. & Everartz, M. (2011) Beleving van werkstraf in de buurt door jeugdigen. Amsterdam: Rozenberg Publishers.

Nabben, T. & Korf, D.J. (2011) Drugstrends in het Amsterdamse uitgaansleven. Justitiële verkenningen, 37(4): 25-42.

Van der Pol, P., Liebregts, N., De Graaf, R., Korf, D.J., Van den Brink, W. & Van Laar, M. (2011) The Dutch Cannabis Dependence (CanDep) study on the course of frequent cannabis use and dependence: objectives, methods and sample characteristics. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 20(3): 169-181.

[DOI: 10.1002/mpr.345]

De laatste jaren staat wat betreft coffeeshopbeleid de problematiek van de toelevering aan coffeeshops (de zogeheten ‘achterdeur’) steeds prominenter op de politieke agenda. Om het probleem terug te dringen heeft de Nederlandse regering het voornemen om de wietpas verplicht te stellen. Mede ter regulering van de achterdeur heeft het college van B&W van Utrecht in het collegeprogramma van 2010 een experiment met een sociaal clubmodel aangekondigd. In dit rapport wordt in kaart gebracht hoe bezoekers van Utrechtse coffeeshops denken over deze mogelijke beleidsveranderingen in de komende jaren.

Wouters, M. & Korf, D.J. (2011) De wietpas en het sociaal clubmodel: Meningen en verwachtingen van coffeeshopbezoekers in Utrecht. Amsterdam: Rozenberg Publishers.