Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Bonger Instituut voor Criminologie

Publicaties 2013

Bonger Instituut

Korf, D.J. (2013) New developments and current debates in social drug research: an introduction. In: Fountain, J., Wouters, M. & Korf D.J. (Eds.) Snapshots of social drug research in Europe. Lengerich: Pabst Science Publishers, pp. 7-14.

Benschop, A. & Oteo Peréz, A. (2013) Ethnic- and gender-specific patterns of substance use. In: Fountain, J., Wouters, M. & Korf D.J. (Eds.) Snapshots of social drug research in Europe. Lengerich: Pabst Science Publishers, pp. 32-34.

Wouters, M. (2013) Raising the minimum age for coffee shop customers: effect on prevalence. In: Fountain, J., Wouters, M. & Korf D.J. (Eds.) Snapshots of social drug research in Europe. Lengerich: Pabst Science Publishers, pp. 48-50.

This is the European Society for Social Drug Research’s annual book, with  21 ‘snapshots’, by social scientists working in 11 European countries. Globalisation influences not only legitimate economic sectors, but also affects developments on the illicit drug market and the proportion of those in treatment who are members of minority ethnic populations. Recent years show an almost exponential increase in the use of online data collection and analysis in social drug research and, in some European countries faster than in others, research ethic committees have come to play an important role in social drug research.

Fountain, J., Wouters, M. & Korf D.J. (Eds.) (2013) Snapshots of social drug research in Europe. Lengerich: Pabst Science Publishers.

Liebregts, N., Van der Pol, P., Van Laar, M., De Graaf, R., Van den Brink, W. & Korf, D.J. (2013) The role of parents, peers and partners in cannabis use and dependence trajectories among young adult frequent users. Contemporary Drug Problems, 40: 531-568.

Nabben, T. & Korf, D.J. (2013) Aanbod, markt en gebruik van psychedelische paddenstoelen en truffels in Amsterdam. Bonger Bulletin, 3(3) 1-3.

De Flevomonitor focust op de thema’s verslaving, dak- en thuisloosheid en huiselijk geweld in de provincie Flevoland. Sinds 2005 wordt jaarlijks cijfermateriaal verzameld en geanalyseerd van instanties die zich bezighouden met deze thematiek. De monitor geeft inzicht in de omvang en samenstelling van kwetsbare groepen.

Benschop, A. & Korf, D.J. (2013) Flevomonitor 2012: Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Amsterdam: Rozenberg Publishers.

Korf, D.J., Nabben, T., Benschop, A., Ribbink, K. & Van Amsterdam, J.G.C. (2013) Risk Factors of y-Hydroxybutyrate Overdosing. European Addiction Research, 20(2): 66-74.

[DOI: 10.1159/000353237]

Van der Pol, P., Liebregts, N., De Graaf, R., Korf, D.J., Van den Brink, W. & Van Laar, M. (2013) Facilitators and barriers in treatment seeking for cannabis dependence. Drug and Alcohol Dependence, 133(2): 776–780.

[DOI: 10.1016/j.drugalcdep.2013.08.011]

Medio augustus 2011 werd in Lelystad (ruim 75.000 inwoners) voor het eerst een coffeeshop geopend. In een onderzoek door de Universiteit van Amsterdam zijn de ontwikkelingen in Lelystad rondom (de komst van) de coffeeshop in kaart gebracht. Het onderzoek richtte zich niet op (on)wenselijkheid, zin of nut van de coffeeshop, maar op eventuele effecten in termen van overlast.

Korf, D.J., Benschop, A., Nabben, T. & Wouters, M. (2013) Coffeeshop, overlast en illegale markt: De gevolgen van de komst van een coffeeshop in Lelystad. Amsterdam Rozenberg Publishers.

Liebregts, N., Van der Pol, P., Van Laar, M., De Graaf, R., Van den Brink, W. & Korf, D.J. (2013) The Role of Study and Work in Cannabis Use and Dependence Trajectories among Young Adult Frequent Cannabis Users. Frontiers in Psychiatry, 4(85): 1-11.

[DOI: 10.3389/fpsyt.2013.00085]

Van der Pol, P., Liebregts, N., De Graaf, R., Korf, D.J., Van den Brink, W. & Van Laar, M. (2013) Predicting the transition from frequent cannabis use to cannabis dependence: a three-year prospective study. Drug and Alcohol Dependence,  133(2): 352-359.

[DOI: 10.1016/j.drugalcdep.2013.06.009]

Benschop, A., Nabben, T. & Korf, D.J. (2013) Drugs use trends in nightlife and youth services in Amsterdam, 2012. Bonger International Bulletin, 3(2), 1-4.

Sinds 1993 worden in de jaarlijkse Antenne monitor kwalitatieve en kwantitatieve gegevens verzameld om trens in middelengebruik onder Amsterdamse jongeren en jongvolwassenen in kaart te brengen. Anno 2012 gebruiken trendsetters in het uitgaansleven vooral stimulerende drugs. Ecstasy is nog steeds het meest favoriet, maar het risico om een gevaarlijk hoog gedoseerde pil te treffen is groter dan ooit. Bij jongeren in de jeugdzorg beperkt het middelengebruik zich vooral tot roken, drinken en blowen.

Benschop, A., Nabben, T. & Korf, D.J. (2013) Antenne 2012: Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers.

Vanaf mei 2012 mochten coffeeshops in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland uitsluitend toegang verlenen en verkopen aan leden (B-criterium) en moesten een controleerbare ledenlijst bijhouden, en alleen ingezetenen van Nederland van 18 jaar en ouder konden lid worden (I-criterium). Dit is een tussenevaluatie van de invoering van het nieuwe coffeeshopbeleid over de periode mei tot november 2012.

Van Ooyen-Houben, M.M.J., Bieleman, B. & Korf, D.J. (Eds.) (2013) Het Besloten club- en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops. Evaluatie van de implementatie en de uitkomsten in de periode mei-november 2012. Den Haag: WODC.

In hoeverre en op welke wijze is het aanschafgedrag van cannabisgebruikers veranderd na de invoering van het B- en I-criterium in de drie zuidelijke provincies tussen mei en november 2012? Meer specifiek: zijn gebruikers uitgeweken naar de illegale cannabismarkt – en zo ja, naar welke typen illegale cannabisverkoop? 

Korf, D.J., Benschop, A. & Wouters, M. (2013) De illegale gebruikersmarkt van cannabis. In: Van Ooyen-Houben, M.M.J., Bieleman, B. & Korf, D.J. (Eds.) Het Besloten club- en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops. Evaluatie van de implementatie en de uitkomsten in de periode mei-november 2012. Den Haag: WODC, pp. 131-151.

Oteo Peréz, A., Benschop, A. & Korf, D.J. (2013) Buying and Selling Crack: Transactions at the Retail Level and the Role of User-Sellers. Journal of Drug Issues, 44(1) 56-68.

[DOI: 10.1177/0022042613491105]

Van der Pol, P., Liebregts, N., De Graaf, R., Korf, D.J., Van den Brink, W. & Van Laar, M. (2013) Reliability and validity of the Severity of Dependence Scale for detecting cannabis dependence in frequent cannabis users. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 22(2): 138-143.

[DOI: 10.1002/mpr.1385]

Van der Pol, P., Liebregts, N., De Graaf, R., Korf, D.J., Van den Brink, W. & Van Laar, M. (2013) Validation of self-reported cannabis dose and potency: an ecological study. Addiction, 108(10): 1801-1808.

[DOI: 10.1111/add.12226]

Van der Pol, P., Liebregts, N., De Graaf, R., Ten Have, M., Korf, D.J., Van den Brink, W., & Van Laar, M. (2013) Mental health differences between frequent cannabis users with and without dependence and the general population. Addiction, 108(8): 1459-1469.

[DOI: 10.1111/add.12196]

Korf, D. J. (2013) Boekbespreking: G. Bruinsma, Pleidooi voor een interactionistische criminologie; over de rol van de omgeving bij de spreiding en het ontstaan van criminaliteit, Boom Juridische Uitgevers, 2010. Delikt en Delinkwent, 43(1): 42-45.

Oteo Pérez, A., Cruyff, M.J.L.F., Benschop, A. & Korf, D.J. (2013) Estimating the Prevalence of Crack Dependence Using Capture-Recapture With Institutional and Field Data: A Three-City Study in the Netherlands. Substance Use & Misuse, 48(1-2): 173–180.

[DOI:10.3109/10826084.2012.748073]

Marije Wouters onderzoekt in haar proefschrift de vraag welke gevolgen veranderingen in de wet- en regelgeving terzake het Nederlandse cannabisbeleid sinds het midden van de jaren 1990 hebben gehad voor de toepassing van de wettelijke regulering van de cannabismarkt in de praktijk, en hoe en in welke mate deze ontwikkelingen gerelateerd zijn aan (ontwikkelingen in) de aanbodzijde van de cannabismarkt, de verkoop van cannabis op consumentenniveau, en de consumptie van andere drugs.

Wouters, M. (2013) Cannabis Control - Consequences for consumption and cultivation. Amsterdam: Rozenberg Publishers.

Elke week komen meldingen binnen over GHB-excessen van gebruikers. Bij plotselinge onthouding kunnen verslaafden ernstige afkickverschijnselen krijgen, zoals wanneer zij worden ingesloten door de politie. Vanuit verschillende regio's komen signalen van politie en OM over heenzendingen van GHB-gebruikers, waaronder mogelijk ook personen die vanwege de ernst van de delicten feitelijk in bewaring hadden moeten gesteld. Dit onderzoek geeft inzicht in de aard en omvang van de GHB-problematiek en een beeld van de eventuele maatregelen en voorzieningen die voor de aanpak hiervan gecreëerd zouden moeten worden. 

Korf, D.J., Nabben, T. & Pronk, A. (2013) Insluiten of heenzenden. Problematische GHB-gebruikers op politiebureaus, in bewaring en in verzekering. Amsterdam: Rozenberg Publishers.