Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Bonger Instituut voor Criminologie

Publicaties 2014

Bonger Instituut

The European Society for Social Drug Research’s annual book examines change and continuity in European drug scenes. Eight original research papers explore their own specific topics, features on the broader drug landscape. But individually and (especially) together, these studies provide broader insights relevant to many other aspects of the contemporary drug scene in Europe and beyond. 

Potter, G.R., Wouters, M. & Fountain, J. (Eds.) (2014) Change and Continuity: researching evolving drug landscapes in Europe. Lengerich: Pabst Science Publishers.

De Flevomonitor gaat over trends in aantallen en profiel van geregistreerde verslaafden, dak- en thuislozen, slachtoffers en plegers van huiselijk geweld in de provincie Flevoland. De monitor bestaat sinds 2005. Elk jaar worden systematisch registratiegegevens van verschillende instanties (zoals zorginstellingen en politie) verzameld, gekoppeld en geanalyseerd.

Benschop, A., Wouters, M., Korf, D.J. (2014) Flevomonitor 2013. Verslaving, dak- en thuisloosheid en huiselijk geweld in Flevoland. Amsterdam: Bonger Instituut.

Korf, D.J. & Nabben, T. (2014) Verward, verdoofd en verslaafd. Verslaving, 10(3): 45-55.

[DOI: 10.1007/s12501-014-0027-1]

Vanaf mei 2012 mochten coffeeshops in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland uitsluitend toegang verlenen en verkopen aan leden en moesten een controleerbare ledenlijst bijhouden, en alleen ingezetenen van Nederland van 18 jaar en ouder konden lid worden. In de volksmond heette dit nieuwe coffeeshopbeleid 'de wietpas'. In opdracht van het WODC evalueerde het Bonger Instituut voor Criminologie (i.s.m. Bureau Intraval) de invoering van 'de wietpas', met name de gevolgen voor de lokale illegale markt.

Van Ooyen-Houben, M., Bieleman, B. & Korf, D.J. (2014) Coffeeshops, toeristen en lokale markt. Den Haag: WODC (cahier 2014-12).

In hoeverre en op welke wijze is het aanschafgedrag van cannabisgebruikers veranderd na de invoering van ‘de wietpas’ in de drie zuidelijke provincies in mei 2012? Meer specifiek: zijn gebruikers uitgeweken naar de illegale cannabismarkt? Dit is onderzocht door middel van een straatenquête en een cohortstudie onder cannabisgebruikers, interviews met lokale experts en een uitgebreid etnografisch veldonderzoek.

Korf, D.J., Benschop, A., Nabben, T. & Wouters, M. (2014) De illegale gebruikersmarkt. In: Van Ooyen-Houben, M., Bieleman, B. & Korf, D.J. (Eds.) Coffeeshops, toeristen en lokale markt. Den Haag: WODC (cahier 2014-12), pp. 133-186.

Beyens, K, Dirkzwager, A.& Korf, D.J. (2014) Tijdschrift voor Criminologie, 56(2): 3-30.

[DOI: 10.5553/TvC/0165182X2014056002001]

Beyens, K, Dirkzwager, A.& Korf, D.J. (Eds.) (2014) Tijdschrift voor Criminologie, 56(2).

Wouters, M, Nabben, T., Benschop, A. & Korf D.J. (2014) Drug use trends in Amsterdam nightlife, 2013. Bonger Bulletin, 4(1).

Het reguliere Amsterdamse clubcircuit staat onder druk. Slimme jonge ondernemers organiseren feesten op alternatieve locaties, vooral buiten het centrum van de stad. In 2013 is het sleutelwoord 'rave'. Een andere opvallende ontwikkeling in Amsterdam is het fors uitdijende aantal studenten. Sinds 1993 volgt Antenne ontwikkelingen in het Amsterdamse uitgaansleven en de bijbehorende trends in de recreatieve drugsmarkt. Voor Antenne 2013 is een survey uitgevoerd onder 633 bezoekers van clubs en raves.

Nabben, T., Benschop, A. & Korf, D.J. (2014) Antenne 2013: Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers.

Van der Pol, P., Liebregts, N., Brunt, T., Van Amsterdam, J., De Graaf, R., Korf, D. J., Van den Brink, W. & Van Laar, M. (2014) Cross-sectional and prospective relation of cannabis potency, dosing and smoking behaviour with cannabis dependence: an ecological study. Addiction,109(7): 1101-1109.

[DOI: 10.1111/add.12508]