Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Publicaties 2015

Bonger Instituut

 

Vanaf oktober 2013 heeft de gemeente Rotterdam in de loop van ongeveer een jaar de sluitingstijd van de meeste van de 40 coffeeshops vervroegd van 24:00 uur naar 22:00 uur, met uitzondering van 7 coffeeshops in het centrum. Onderzocht is welke gevolgen deze maatregel had voor de overlast, verloedering van het straatbeeld en het verminderen van de druk op het woon-en leefklimaat.

Korf, D.J. & Liebregts, N. (2015) Evaluatie Terugbrengen Sluitingstijden Coffeeshops Rotterdam. Amsterdam: Bonger Instituut.

 

Changes take place swiftly in the European drug situation and in social drug research. To a large extent, these developments are fuelled by technological innovations. Like many other people, drug users, drug dealers and drug researchers increasingly make use of electronic devices such as computers, smartphones, laptops, tablets, the Internet, apps, etc. These devices share one thing: the screen. These developments mean that researchers no longer need to go to locations where drug users congregate to conduct ‘real life’ observations or interviews. Given these rapid technological developments and new opportunities, one could almost forget that, in most cases, people use drugs together with other people in a real life setting. The challenge for social drug research is therefore to find the right balance between street and screen.

Wouters, M. & Fountain, J. (Eds.) (2015) Between street and screen - Traditions and innovations in the drugs field. Lengerich: Pabst Science Publishers.

 

Korf, D.J. (2015) Real life and virtual worlds of drug users and drug dealers in social drug research: an introduction. In: Wouters, M. & Fountain, J. (Eds.) Between street and screen - Traditions and innovations in the drugs field. Lengerich: Pabst Science Publishers.

 

Nabben, T. (2015) From clubcultures to screencultures. In: Wouters, M. & Fountain, J. (Eds.) Between street and screen - Traditions and innovations in the drugs field. Lengerich: Pabst Science Publishers.

 

Rafaela Rigoni (2015) Surveillance Cultures, Chains and Holes in Street Level Networking: Dealing with Drug Users in Amsterdam (Netherlands) and Porto Alegre (Brazil). Surveillance & Society, 13(3/4): 497-511.

[DOI: ...]

 

In het vervolg op een landelijk onderzoek waarin coffeeshop- en softdrugstoerisme, softdrugsgerelateerde overlast, verkoop van cannabis aan gebruikers buiten de coffeeshop en drugsrunnen in 2014 in kaart zijn gebracht, worden de gesignaleerde ontwikkelingen – met name op het gebied van overlast – nader geduid en ingekleurd door middel van een verdiepende studie. Daarbij is onderzocht hoe de overlast op lokaal niveau eruit ziet en wordt ervaren, hoe de registratiecijfers tot stand komen en welke factoren een rol spelen bij ontwikkelingen in overlast(cijfers).

Nabben, T., Wouters, M., Benschop, A. & Korf, D.J. (2015) Coffeeshops, toerisme, overlast en illegale verkoop van softdrugs, 2014. Verdiepende studie in vijf gemeenten. Amsterdam: Rozenberg Publishers.

 

In Nederland werd qat begin 2013 op lijst II (‘softdrugs’) van de Opiumwet geplaatst, en daarmee zijn het bezit en de verkoop, teelt en handel strafbaar geworden. Het verbod had als doel de sociale en gezondheidsschade door het gebruik van qat te verminderen, evenals de overlast als gevolg van gebruik, transport en handel in qat. In opdracht van het ministerie van VWS deed het Bonger Instituut onderzoek naar de effecten van het onder de Opiumwet brengen van qat.

Korf, D.J., Nabben, T. & Wouters, M. (2015) Evaluatie Qatverbod. Amsterdam: Rozenberg Publishers.

 

Dit is alweer de 10e editie van de Flevomonitor: een jaarlijks onderzoek naar trends in aantallen en profiel van geregistreerde verslaafden, dak- en thuislozen, slachtoffers en plegers van huiselijk geweld in de provincie Flevoland. Hierin worden systematisch registratiegegevens van verschillende instanties (zoals zorginstellingen en politie) verzameld, gekoppeld en geanalyseerd.

Benschop, A. & Korf, D.J. (2015)  Flevomonitor 2014. Verslaving, dak- en thuisloosheid en huiselijk geweld in Flevoland.Amsterdam: Bonger Instituut.

 

De empirische kern van het proefschrift van Nienke Liebregts was een diepgaande kwalitatieve analyse van de cannabistrajecten 47 frequente cannabisgebruikers. Het levensloopperspectief vormde het voornaamste theoretisch kader, waarbij de leidende vragen waren: hoe en waarom gaan jongvolwassen frequente gebruikers na verloop van tijd meer of minder blowen, en hoe en waarom stoppen ze mettertijd met blowen? Waarom worden sommigen verslaafd en anderen niet, en waarom komen sommigen van hun verslaving af en anderen niet?

Liebregts, N. (2015)  Cannabis changes: Understanding dynamics of use and dependence. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

 

Van Amsterdam, J. Nabben, T. & Van den Brink, W. (2015) Recreational nitrous oxide use: Prevalence and risks. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 43(3): 790-796.

[DOI: 10.1016/j.yrtph.2015.10.017]

 

Houwing, P., Oteo Peréz, A & Korf, D.J. (2015) Thuisdealers, ritselaars en meesnoepers. Bewoners en bezoekers van grootstedelijke crackpanden.  Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, 5(2): 6-21.

[DOI: 10.5553/TCC/221195072015005002002]

 

In Antenne 2014 worden trends in het Amsterdamse uitgaansleven en de daarmee samenhangende ontwikkelingen in middelengebruik beschreven aan de hand van een panelstudie onder trendsetters en een survey onder cafébezoekers. Terwijl de klassieke Mokumse buurtkroeg steeds meer onder druk staat, hebben de afgelopen jaren tientallen nieuwe cafés hun deuren geopend in Amsterdam. Het cafépubliek is een mengeling van mainstream, hip, student en gay en bezoekt naast cafés ook festivals, dance events en party’s.

A. Benschop, T. Nabben & D.J. Korf (2015) Antenne 2014. Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers.

 

 

Van der Pol, P., Liebregts, N., De Graaf, R., Korf, D.J., Van den Brink, W. & Van Laar, M. (2015) Wel of geen hulp zoeken voor cannabisafhankelijkheid? Verslaving, 11(2): 103-115.

[DOI: 10.1007/s12501-015-0016-z]

 

In deze rapportage zijn coffeeshop- en softdrugstoerisme, softdrugsgerelateerde overlast, verkoop van cannabis aan gebruikers buiten de coffeeshop en drugsrunnen in 2014 in kaart gebracht, alsmede de ontwikkelingen daarin en de geografische spreiding van deze fenomenen.

Benschop, A., Wouters, M. & Korf, D.J. (2015)  Coffeeshops, toerisme, overlast en illegale verkoop van softdrugs, 2014. Amsterdam: Rozenberg Publishers.

 

Het proefschrift van Danielle Chevalier gaat over formele sociale controle in de publieke ruimte; het onderzoekt de verschillende manieren waarop gedeelde, alledaagse openbare ruimte wordt gebruikt en waargenomen; het richt zich op de wijze waarop de neiging om dergelijke ruimte te reguleren wordt vorm gegeven, en hoe vervolgens formele controle de manier beïnvloedt waarop ruimte wordt gemaakt en gebruikt. Het startpunt daartoe is een onderzoek naar een archetypisch Nederlands fenomeen: lokale verboden op het gebruik van soft drugs.

Chevalier, D.A.M. (2015)  Playing it by the rules: Local bans on the public use of soft drugs and the production of shared spaces of everyday life. Amsterdam: Universiteit van amsterdam.

 

Van Amsterdam, J.G.C., Nabben, T., Keiman, D., Haanschoten, G. & Korf, D.J. (2015) Exploring the Attractiveness of New Psychoactive Substances (NPS) among Experienced Drug Users. Journal of Psychoactive Drugs, 47(3): 177-181.

[DOI: 10.1080/02791072.2015.1048840]

 

Van der Pol, P., Liebregts, N., De Graaf, R., Korf, D.J., Van den Brink, W. & Van Laar, M. (2015) Three-Year Course of Cannabis Dependence and Prediction of Persistence. European Addiction Research, 21(6): 279-290.

[DOI: 10.1159/000377625]

 

In haar proefschrift beschrijft Rafaela Rigoni een vergelijkende studie naar de implementatie van beleid ten aanzien van zogenoemde ‘probleemdrugs’ (crack, cocaïne en heroïne) in Amsterdam (Nederland) en Porto Alegre (Brazilië). Het onderzoek is gericht op uitvoerende werkers in de sociale sector, gezondheidszorg en ordehandhaving en analyseert de dilemma's die zij tegenkomen in hun dagelijkse omgang met druggebruikers en de strategieën die zij ontwikkelen om daarmee om te gaan.

Quadros Rigoni, R. (2015)  Between Care and Order: Street-Level Workers’ Discretion and Drug Policies in Amsterdam (the Netherlands) and Porto Alegre (Brazil). Rotterdam: International Institute of Social Studies, Erasmus University.

 

Een studie naar de aanpak van de illegale drugsmarkt, in het bijzonder cannabis. In opdracht van Stichting Maatschappij en Veiligheid t.b.v. een discussienota als antwoord op het rapport ‘War on Drugs’.

Korf, D.J. (2015) Deuren open, deuren dicht. De aanpak van de illegale drugsmarkt, in het bijzonder cannabis. Amsterdam: Bonger Instituut (UvA).

 

Liebregts, N., Van der Pol, P., De Graaf., R., Van Laar, M., Van den Brink, W. & Korf, D.J. (2015) Persistence and desistance in heavy cannabis use: the role of identity, agency, and life events. Journal of Youth Studies, 18(5): 617-633.

[DOI: 10.1080/13676261.2014.992320] 

Liebregts, N., Van der Pol, P., Van Laar, M., de Graaf., R. Van den Brink, W., & Korf, D.J. (2015) The role of leisure and delinquency in frequent cannabis use and dependence trajectories among young adults. International Journal of Drug Policy, 26(2): 143-152.

[DOI: 10.1016/j.drugpo.2014.07.014]

Oteo Peréz, A., Benschop, A., Blanken, P. & Korf, D.J. (2015) Criminal involvement and crime specialization among crack users in the Netherlands.  European Addiction Research, 21(2): 53-62.

[DOI:10.1159/000363737] 

 

Benschop, A., Liebregts, N., Van der Pol, P., Schaap, R., Buisman, R., Van Laar, M., Van den Brink, W., De Graaf, R. & Korf, D.J. (2015) Reliability and validity of the Marijuana Motives Measure among young adult frequent cannabis users and associations with cannabis dependence. Addictive Behaviors, 40: 91-95.

[DOI: 10.1016/j.addbeh.2014.09.003]