Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Bonger Instituut voor Criminologie

Publicaties 2017

Bonger Instituut

In dit rapport wordt verslag gedaan van een nadere verkenning van lachgasgebruik in Nederland. Daarvoor is in 2017 onderzoek gedaan, deels kwalitatief (interviews met professionals en veldonderzoek onder gebruikers en naar de verkoop van lachgas) en deels kwantitatief (analyse van gegevens over lachgasgebruik uit recente surveys onder verschillende bevolkingsgroepen en een vervolgsurvey onder uitgaanders die lachgas gebruiken).

Nabben, T., Van der Pol, P. & Korf, D.J. (2017) Roes met een luchtje. Gebruik, gebruikers en markt van lachgas. Amsterdam: Rozenberg Publishers.

 

4-Fluoramfetamine (4-FA) is een middel dat in korte tijd opkwam en veel stof deed opwaaien. Was ecstasy al jaren onbetwist nummer 1 van de uitgaansdrugs onder festival- en clubgangers, met het verschijnen van 4-FA op de Nederlandse drugsmarkt leek de concurrentie te zijn ingezet. Bestaande monitoringinstrumenten signaleerden in afgelopen jaren niet alleen een toenemende populariteit van 4-FA maar ook (in het kielzog hiervan) een toenemend aantal gezondheidsincidenten, die een opmaat waren voor een verbod op 25 mei 2017. Deze verkenning brengt het gebruik, de gebruikers en de ervaren gezondheidseffecten van 4-FA nader in beeld om preventie, beleid en onderzoek verder invulling te geven.

Van der Pol, P., Nijkamp, L., Nabben, T. & Van Laar, M. (2017) 4-FA. 4-Fluoramfetamine: gebruikers en gebruik in beeld. Utrecht/Amsterdam: Trimbos-instituut & Bonger Instituut voor Criminologie.

 

Het eindverslag van de NPS-t studie geeft de resultaten weer van de survey onder meer dan 3.000 NPS-gebruikers uit 6 landen. Resultaten omvatten gebruikspatronen, gebruikersprofielen, aanschaf, marktdynamiek en preventie. Dit rapport belicht de verscheidenheid in typen NPS-gebruikers en tussen landen.

Benschop, A., Bujalski, M., Dabrowska, K., Demetrovics, Z., Egger, D., Felinczi, K., Henriques, S., Kalo, Z., Kamphausen, G., Korf, D.J., Nabben, T., Silva, J.P., Van Hout, M.C., Werse, B., Wells, J., Wieczorek, L. & Wouters, M. (2017). New Psychoactive Substances: transnational project on different user groups, user characteristics, extent and patterns of use, market dynamics, and best practices in prevention. NPS-transnational Project (HOME/2014/JDRU/AG/DRUG/7077).

 

This study was designed to explore the nature and features of cannabis festivals, characteristics of festival participants, and reasons for attendance. A field study in two European cities (Amsterdam and Berlin) included participant observation at the festivals, interviews with local organizers, and a survey among festival attendees (n = 728). Both festivals had common features, but also showed distinct differences. At both festivals, nine out of 10 participants were current, often daily cannabis users. Participants were mainly young adults (mean = 26.2 years), but younger in Berlin than in Amsterdam. Common reasons for festival attendance were “protest/activism” and “entertainment.” Protest/activism was more likely in Berlin, among daily cannabis users, and participants aged 25+ years. Entertainment was more likely in Amsterdam, among non-daily cannabis users, and participants younger than 25 years. Although similar in political aim, cannabis festivals are characterized by distinctive local features, as well as differences in attendee profile and reasons for festival participation. Findings suggest that the latter differences are driven by differences in cannabis policy, with a stronger tendency towards protest/activism in countries with a less liberal, or more restrictive, cannabis policy. Future research should include more countries, representing a wider variation in cannabis policies.

Skliamis, K. & Korf, D.J. (2017). An Exploratory Study of Cannabis Festivals and Their Attendees in Two European Cities: Amsterdam and Berlin. Journal of Psychoactive Drugs, 1-9.

[DOI: 10.1080/02791072.2017.1380869] 

 

By tradition, the human trafficking discourse focuses on cross-border sex trafficking from impoverished countries to countries with a high standard of living. This article explores whether identified trafficking in the Netherlands corresponds to this. We introduce a model that identifies all possible trafficking situations, and with this, intends to prevent tunnel vision and identify blind spots. Subsequently, we analyze 768 trafficking cases identified by the Dutch Public Prosecution Service (2008-2012) and categorize each case according to our model: by form of exploitation and route of trafficking. The data show that (near-)domestic sex trafficking where victims are not pushed out of impoverished countries, but are recruited on native (or neighboring) soil, is the human trafficking situation most commonly identified.

Kragten-Heerdink, S.L.J., Dettmeijer-Vermeulen, C.E. & Korf, D.J. (2017). More Than Just “Pushing and Pulling”: Conceptualizing Identified Human Trafficking in the Netherlands. Crime & Delinquency, 1-25.

[DOI: 10.1177/0011128717728503]

 

Aims: To evaluate the consequences of criminalising khat, with a focus on the changes in law enforcement and the use, availability, price and quality of khat in the Netherlands. Methods: Mixed methods, including law enforcement data, expert interviews, focus group interviews with members of the Somali community, and a survey among 168 current (last month) khat users. Findings: Soon after the law changed (early in 2013), and khat had become an illicit drug, much of the khat imported from Africa was confiscated at Schiphol International Airport and users found it more difficult to obtain fresh khat leaves. About two years after the ban had been implemented, the price of fresh khat at user lavel had increased tenfold on average, and much of it was of poorer quality (e.g. sold in dried or powdered form). Conclusion: Criminalisation of khat in the Netherlands had substantial consequences for the distribution chain (transcontinental import by air) and there was a lach of alternative transportation routes that could supply users with fresh khat. It is highly likely that the total number of Somali khat users in the Netherlands dropped, but that the proportion of dependent and poor, "problem users" increased.

Nabben, T. & Korf, D.J. (2017) Consequences of criminalisation: the Dutch khat market before and after the ban. Drugs: Education, Prevention and Policy 24(4): 332-339.

[DOI: 10.1080/09687637.2017.1338669]

 

Korf, D.J., O'Gorman, A. & Werse, B. (2017) The European Society for Social Drug Research: a reflection on research trends over time. Drugs: Education, Prevention and Policy 24(4): 321-323.

[DOI: 10.1080/09687637.2017.1346061]

 

In Nederland wordt de verkoop van cannabis in coffeeshops gedoogd als voldaan is aan bepaalde criteria. In 2012 kwamen er twee gedoogcriteria bij: het besloten club- en het ingezetenencriterium (de 'wietpas'). Gepland was een fasegewijze invoering: eerst in het zuiden, later in de rest van het land. Dit bood de mogelijkheid tot een natuurlijk experiment. In een experimentele groep van zeven gemeenten in het zuiden en een vergelijkingsgroep in de rest van het land zijn voor- en nametingen verricht van de ervaren overlast rond coffeeshops, het drugstoerisme, het aantal bezoeken aan coffeeshops en de omvang van de illegale gebruikersmarkt. Hierin traden na de implementatie van de nieuwe criteria substantiële veranderingen op in de experimentele groep. Initiële verschillen tussen de twee groepen en uiteenlopende lokale implementatie maakten het echter problematisch te concluderen dat dit effecten waren van de nieuwe criteria. In dit artikel wordt nu onderzocht of de gevonden veranderingen niet toch causaal toegeschreven kunnen worden aan de nieuwe criteria. De conclusie is dat de onderzoeksopzet dat ondanks de methodologische manco's toelaat en dat de veranderingen werden veroorzaakt door de nieuwe criteria.

Van Ooyen-Houben, M.M.J., Bieleman, B., Korf, D.J., De Witte, K. (2017) Het besloten club- en het ingezetenencriterium voor coffeeshops: Een natuurlijk experiment. Tijdschrift voor Criminologie 59(1-2): 10-29.

[DOI: 10.5553/TvC/0165182X2017059102002​]

 

In deze rapportage van het NPS-transnational team geven acht experts hun visie op de NPS markt in Nederland.

Wouters, M. & Nabben, T. (2017) National Report on New Psychoactive Substances Expert Interviews in the Netherlands. NPS-transnational Project (HOME/2014/JDRU/AG/DRUG/7077).

 

Dit country report geeft een overzicht van de NPS-situatie op het gebied van definities, beleid, wetgeving, markt en preventie in Nederland.

Wouters, M. & Nabben, T. (2017) Country report on New Psychoactive Substances in the Netherlands. NPS-transnational Project (HOME/2014/JDRU/AG/DRUG/7077).

 

In Antenne 2016 worden trends in het Amsterdamse uitgaansleven en de daarmee samenhangende ontwikkelingen in middelengebruik beschreven aan de hand van een panelstudie onder trendsetters en een survey onder mbo-studenten.
Tabak, alcohol en cannabis zijn de middelen die mbo-studenten, naast energydrinks, het meest gebruiken. Het gebruik van ecstasy, cocaïne, amfetamine en 4-fa ligt een stuk lager. Voor vrijwel alle middelen geldt dat hoe ouder de mbo-studenten zijn, hoe groter de groep die tegenwoordig gebruikt. 
Lachgas is populair onder uiteenlopende groepen jongeren en jongvolwassenen. Bij de mbo-studenten zijn er bij lachgasgebruik nauwelijks verschillen naar geslacht, leeftijd of etnische achtergrond.
Over het geheel genomen lijkt het middelengebruik onder trendsetters de laatste jaren te stabiliseren, maar met de komst en populariteit van 4-fa en lachgas is het drugspalet verder uitgebreid. 

Nabben, T., Luijk, S.J., Benschop, A. & Korf, D.J. (2017) Antenne 2016.​ Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers.