Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Bonger Instituut voor Criminologie

Publicaties 1983 - 1993

Bonger Instituut

Op deze pagina:

1993

Bless, R., Freeman, M., Korf, D.J., & Nabben, T. (1993). Urban strategies to open drug scenes. Amsterdam: O + S.

Bless, R., Korf, D.J., & Freeman, M. (1993). Urban drug policies in Europe. Amsterdam: Bureau Onderzoek en Statistiek.

Korf, D.J., & van der Steenhoven, P. (1993). Antenne 1993. Trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Jellinekreeks (#2). (Trends in licit and illicit drug use and gambling among Amsterdam youth)

Korf, D.J., & Verbraeck, H.T. (1993). Dealers en dienders. Dynamiek tussen drugsbestrijding en de midden- en hogere niveaus van de cannabis-, cocaïne-, amfetamine- en ecstasyhandel in Amsterdam. Amsterdam: Criminologisch Instituut Bonger. (Ethnography of middle and upper level drug trafficking)

Korf, D.J. (1993). Administrative data on criminal justice: The validity of drug seizures as indicators for trends in drug use. In: Garretsen. H.F.L. et al (eds) Illegal drug use: Research methods for hidden populations. Utrecht, NIAD: 32-34.

Korf, D.J. (1993). Neue Grenzen - Neue Szenen? Die Bedeutung von Entwicklungen in Mittel- und Ost-Europa für den illegalen Drogenhandel in Deutschland. Sucht, 39: 105-110. (The consequences of developments in Middle and East Europe for the illegal drug market in Germany)

Korf, D.J., Müller, G., Freeman, M., & Lettink, D. (1993). Drugstoerisme in de grensstreek. Amsterdam: Bureau Onderzoek en Statistiek.
(Fieldstudy among drug tourists along the Dutch border)

Korf, D.J., Nabben, T., & Lamur, S. (1993). Met of zonder ... Sex and AIDS in de werelds van niet-schoolgaande jongeren. Amsterdam: De Milliano. (Ethnographic study on safe sex among non-school going youth)

1992

Korf, D.J. (1992). Dépénalisation, normalisation et limitation des méfaits de la drogue. In: Ehrenberg, A., Mignon, P. (eds) Drogue, politque et société. Paris, Le Monde Éditions: 334-351. (Decriminalisation, normalisation and harm reduction)

Korf, D.J. (1992). Drugsgebonden criminaliteit. In: Bouw, C., van de Bunt, H., Franke, H. (eds) Kernbegrippen in de criminologie. Arnhem, Gouda Quint: 53-56. (Drug related crime)

Korf, D.J., & Leuw. E. (1992). Druggebruik, drugverslaving en criminaliteit. In: Buisman, W.R., van der Stel, J.C. (eds) Drugspreventie. Houten, Bohn Stafleu Van Loghum: 88-105. (Drug use, drug addiction and criminality)

Korf, D.J., van Aalderen, H., & Hes, J. (1992). Waar je mee omgaat: AIDS-risico's in Alkmaarse drugscenes. Alkmaar: Brijder. (Snowball study among heroin and cocaine users in a suburban region on lifestyle, safe use and safe sex)

Kort, M. de, & Korf, D.J. (1992). The Development of drug trade and drug control in the Netherlands: a historical perspective. Crime, Law and Social Change, 17: 123-144.

1991

Korf, D.J. (1991). Drugsgebonden criminaliteit. Tijdschrift voor Criminologie, 33 (4): 393-396. (Drug related crime)

Korf, D.J., Blanken, P., & Nabben, T. (1991). Een nieuwe wonderpil? Amsterdam: Jellinek Reeks (#1). (Ethnographic fieldstudy and survey on ectsasy use)

1990

De Kort, M., & Korf, D.J. (1990). Hollandse prioriteiten: De ontwikkeling van de drugshandel en de opkomst van de narcoticabestrijding in Nederland. Tijdschrift voor Criminologie, 32 (1): 13-31. (The history of drug trade and drug enforcement in the Netherlands)

Kaplan, C.D. Korf, D.J., van Gelder, P., & Sijtsma, J.H. (1990). Floating drug-using populations in Europe: Comparative reflections with the Americas. CEWG Proceedings. Rockville (Md.), NIDA: 116-130.

Korf, D.J., & de Kort, M. (1990). Drugs op Curacao. Amsterdam: Criminologisch Instituut Bonger. (Caribbean cocaine market)

Korf, D.J., & de Kort, M. (1990). Drugshandel en drugsbestrijding. Amsterdam: Criminologisch Instituut Bonger. (Drug trade and drug enforcement)

Korf, D.J., & Hoogenhout, H.P.H. (1990). Zoden aan de dijk. Heroïnegebruikers en hun ervaringen met en waardering van de Amsterdamse drugshulpverlening. Amsterdam: Instituut voor Sociale Geografie. (Field study among a snow ball sample of 202 heroin users on life style, economic behaviour and their views on drug services, plus follow up)

Korf, D.J., & Nabben. T. (1990). Waar de hoeksteen mist: straatjongeren in Amsterdam. Tijdschrift K&O, 33(3): 2-6.
(Street youth in Amsterdam)

Korf, D.J. (1990). Cannabis retail markets in Amsterdam. International Journal on Drugpolicy, 2(1): 23-27.

Korf, D.J. (1990). Jatten alle junkies? Criminaliteit en druggebruik in Nederland. Tijdschrift voor Criminologie, 32(2): 105-123). (Drug related crime)

Korf, D.J., Blanken, P., Nabben, T., & Sandwijk, J.P. (1990). Ecstasygebruik in Nederland. Tijdschrift voor Alcohol, Drugs en andere Psychotrope stoffen, 16(5): 169-175. (Ecstasy use in the Netherlands)

Korf, D.J., Buning, E.C., Elorche, M., & Hes, B.M. (1990). Aids, drugs en belemmeringen bij veilig gedrag. Tijdschrift voor Alcohol, Drugs en andere Psychotrope stoffen, 16(6): 201-209. (AIDS, drugs and obstructions for safe use and safe sex)

Korf, D.J., van Aalderen, H., Hoogenhout, H., & Sandwijk, P. (1990). Gooise geneugten. Legaal en illegaal drugsgebruik in de regio. Amsterdam: SPCP. (Licit and illicit drug use in a suburban region; snow ball study and household survey)

1989

Korf, D.J., & Hoogenhout, H.P.H. (1989). De straat als thuis. Een verkennend onderzoek naar zwerfjongeren in de binnenstad van Amsterdam. Amsterdam: GGZ-reeks.
(A fieldstudy among homeless youth in Amsterdam)

Korf, D.J. (1989). Gemeentelijk drugsbeleid in de grote stad en op het platteland. In: Groenhuijsen, M.S., van Kalmthout, A.M. (eds) Nederlands drugsbeleid in Europees perspectief. Arnhem, Gouda Quint: 159-169. (Local drug policy in urban and rural areas)

Korf, D.J. (1989). Slaap- en kalmeringsmiddelen op de Amsterdamse drugsmarkt. Pharmaceutisch Weekblad, 124(4): 95-100. (Pharmaceuticals at the Amsterdam drugsmarket)

Korf, D.J., Hoogenhout, H.P.H., & Nabben, T. (1989). Straatjongeren in de welvaartstaat. Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening en Jeugdwerk, 10(5/6): 36-43.
(Street youth in the affluent society)

Korf, D.J., Mann, R., & van Aalderen, H. (1989). Drugs op het platteland. Assen, Van Gorcum. (Drug use in a rural community)

Nabben, T. (1989). Hangen op het C.S: Een verkenend onderzoek naar het gebruik van een openbare ruimte. Doktoraal skriptie, Universiteit van Amsterdam.

1988

Korf, D.J. (1988). Twintig jaar softdruggebruik in Nederland: een terugblik vanuit prevalentiestudies. Tijdschrift voor Alcohol, Drugs en andere Psychtrope stoffen, 14(3): 81-89.
(Twenty years of cannabis use in the Netherlands; a review of prevalence studies)

Korf, D.J. (1988). Eind van een lijn? Intermediair, 9: 25,27,29, 65. (End of a line? Paper on cocaine)

1987

Kaplan, C.D., Korf, D.J., & Sterk, C. (1987). Temporal and social contexts of heroin-using populations: An illustration of a snowball sampling technique. Journal of Nervous and Mental Disease, 175(9): 566-574.

Korf, D.J. (1987). Heroïnetoerisme II. Resultaten van een veldonderzoek onder 382 buitenlandse dagelijkse opiaatgebruikers in Amsterdam. Amsterdam: Instituut voor Socoale Geografie. (Fieldstudy among foreign heroin tourists in Amsterdam)

1986

Korf, D.J. (1986). Cannabis Neerlandica: Haschisch im Nachbarland. In: Korczak, D. (ed) Die betäubte Gesellschaft. Fischer, Frankfurt/Main: 234-252.
(Cannabis in the Netherlands)

Korf, D.J. (1986). Heroin Touristen: Eine explorative Feldstudie über ausländische tägliche Opiatgebraucher in Amsterdam. Wiener Zeitschrift für Suchtforschung, 9(3): 3-13. (Fieldstudy among foreign heroin tourists in Amsterdam)

Korf, D.J. (1986). Grundsätzliches über Streetwork – Projekte in Amsterdam. Information zur Bildung und Fortbildung für Erzieher und Sozialarbeiter, Heft 3: 1-11.
(Outreach work in Amsterdam)

Korf, D.J., & van Poppel, P.W.J. (1986). Heroïnetoerisme. Exploratief veldonderzoek onder buitenlandse dagelijkse opiaatgebruikers. Amsterdam: Stadsdrukkerij.
(Fieldstudy among foreign heroin tourists in Amsterdam)

1985

Korf, D.J. (1985). Amsterdam: Freiraum für Fixer? In: Krauss, G.M., Steffan, W. (eds) >>…nichts mehr reindrücken<< Drogenarbeit die nicht bevormundet. Weinheim, Beltz Verlag: 57-69. (Amsterdam: paradise for heroin users?)

1983

Korf, D.J. et al (1983). Amsterdamned graffiti and the Bärlin connection. Amsterdam: Fachwerk/Goethe Institut.

Korf, D.J., van Brussel, G.H.A., & de Roij-Motshagen, A.J. (1983). Medizinische und soziale Hilfe an (deutsche) Heroinabhängige im Polizeigewahrsam. Suchtgefahren, 29(3): 255-267. (Medical and social care for heroin addicted arrestees in police stations)

Thamm, B.G., & Korf, D.J. (1983). Drogenabhängige jugendliche Deutsche im Ausland. In: Rauschmittelgefährdung bei jugendlichen Ausländern. Kassel, Nicol Verlag: 255-267.
(German drug users abroad)