Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Bonger Instituut voor Criminologie

Publicaties 1994 - 1999

Bonger Instituut

Op deze pagina:

1999

Korf, D.J., Deben, L., Diemel, S., Rensen, P. & Riper, H. (1999) Een sleutel voor de toekomst. Tel- en consumentenonderzoek onder daklozen in Amsterdam. Amsterdam: Thela Thesis.

Korf, D.J., Kemmesies, U.E. & Nabben, T. (1999) Drogengebrauchstrends auf der Spur. Eine Panelstudie als methodischer Beitrag zur verbesserten Analyse im Drogengebrauchsverhalten. Neue Praxis, Zeitschrift für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Sozialpolitik, 29 (5): 508-515.

Korf, D.J., Riper, H. & Bullington, B. (1999) Windmills in their minds? Drug policy and drug research in the Netherlands. Journal on Drug Issues, 29 (3): 451-472.

Nabben, T. & Korf, D.J. (1999) Cocaine and crack in Amsterdam: diverging subcultures. Journal on Drug Issues, 29 (3): 627-652.

 

1998

Benschop, A., Blanken, P., Korf, D.J., & Garretsen, H.F.L. (1998) Evaluatie van een proefproject peer support Aids- en SOA-preventie voor Noord-Afrikaanse druggebruikers in Rotterdam. Rotterdam: IVO.

Freeman, M., Korf. D. & Nabben, T. (1998) De Vogelbuurt: verslag van een geintegreerd buurtproject. Amsterdam: Bureau Onderzoek en Statistiek.

Hoff, M, Loof, Y., Plantinga, M. & Korf, D.J. (1998) Criminele investeringen in onroerend goed. Amsterdam: Politie Regio Amsterdam-Amstelland.

Korf, D.J., Bless, R. & Nottelman, N. (1998) Urban drug problems, policy makers and the general public. European Journal on Criminal Policy and Research, 6(3): 337-356.

Korf, D.J., Kemmesies, U.E. & Nabben, T. (1998) Trendstudie Drogen. Ein Instrument zur verbesserten Analyse neuer Drogenumgangsformen. Sucht, 44(4): 280-284.

Korf, D.J., Nabben, T., Lettink, D. & Bouma, H. (1998) Antenne 1998. Trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Thela Thesis.

Korf, D.J., Nabben, T. Lettink, D. & Bouma, H. (1998) Antenne 1997. Trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers. Amsterdam:

Korf, D.J., Nabben, T., Lettink, D. & Bouma, H. (1998) Methadondosering in Nederland. Een exploratief onderzoek onder verstrekkers en cliënten naar hoge en lage doseringen methadon. Amsterdam: Bureau Onderzoek en Statistiek.

Korf, D.J., Riper, H., Freeman, M., Lewis, R, Grant, I., Jacob, E., Mougin, C. & Nilson, M. (1999) Outreach work among drug users in Europe: Concepts, practice and terminology. Lisbon: EMCCDA.

Nabben, T. (1998) De Bloemenbuurt: verslag van een geïntegreerd buurtproject. Amsterdam: O & S.

Nabben, T. (1998) Het Spoor Bijster: Rondhangende jongeren op Amsterdam Centraal Station. Mainline. Amterdam.

 

1997

Korf, D.J. & Nabben, T. (1997) Drugs en drugsbeleid in het Nederlandse Euregiogebied. Amsterdam: Bureau Onderzoek en Statistiek.

Korf, D.J. & Deben, L. (eds.) (1997) Dak- en thuislozen in Amsterdam 1997. Amsterdam: Het Spinhuis.

Korf, D.J. & Jorna, A. (1997) Hoe roze is Amsterdam? Burgers over homoseksualiteit en emancipatie. Amsterdam, Thesis Publishers.

Korf, D.J. & Riper, H. (eds.) (1997) Illicit drugs in Europe. Proceedings of the seventh annual conference on drug use and drug policy in Europe. Amsterdam: Siswo/Bonger.

Korf, D.J. & Van der Steenhoven, P. (1997) Jeugd, paddo's en smartshops. Amsterdam: Thesis Publishers.

Korf, D.J. (1997) Comparison of different estimation methods in the Netherlands. In: Stimson, G.V,. et al. (eds.) Estimating the prevalence of problem drug use in Europe  (pp. 199-214). Luxembourg, Office for the Official Publications of the European Communities.

Korf, D.J. (1997). The tip of the iceberg; Snowball sampling and nomination techniques, the experience of Dutch studies. In: Stimson, G.V. et al. (eds.) Estimating the prevalence of problem drug use in Europe  (pp. 171-186). Luxembourg, Office for the Official Publications of the European Communities.

Korf, D.J., Bless, R. & Nottelman, N. (1997) Urban drug problems and the general public. Exposure, opinions and policy preferences in 11 European cities. Amsterdam, Thesis Publishers.

Korf, D.J., Mot, E., Meulenbeek, H. & Van den Brandt, T. (1997).Economische kosten van thuisgeweld tegen vrouwen. Amsterdam: Thesis Publishers.

Korf, D.J., Nabben, T. & Berdowski, Z. (1997) Antenne 1996. Trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Jellinekreeks (#6).

Nabben, T. (1997) Ik verveel me zo in Nieuwendam: rondhangende jongeren in Amsterdam Noord en het gebruik van de openbare ruimte. Amsterdam: O & S.

 

1996

Kemmesies, U.E. & Korf, D.J. (1996) Modell Niederlande. Das Tätigkeitsfeld Drogenhilfe im Spiegel widerstreitender Einschätzungen. Ansichten niederländischer und deutscher Drogenhilfemitar-beiterInnen im Grenzgebiet. Sozial Extra, 11: 14-15.

Korf, D.J. & Wiersma, N. (1996) Drug related petty crime / Petite délinquence liée à la drogue. Lisbon: EMCDDA.

Korf, D.J. (1996) De octopus en de mier. In: Bovenkerk, F. (ed.) De georganiseerde criminaliteit in Nederland. Arnhem, Gouda Quint: 101-108.

Korf, D.J. et al (1996) Peer support bij straatprostituées. Evaluatie en effectmeting. Amsterdam: Thesis Publishers.

Korf, D.J., Nabben, T. & Schreuders, M. (1996).Antenne 1995. Trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Jellinekreeks (#5).

Korf, D.J., Nabben, T. & Schreuders, M. (1996) Roemeense trekvogels. Nieuwkomers in de jongensprostitutie. Amsterdam: Thesis Publishers.

Wiessing L.G., Houweling, H., Spruit, I.P., Korf, D.J., Van Duynhoven, Y.T., Fennema, J.S. & Borgdorff, M.W. (1996) HIV among drug users in regional towns near the initial focus of the Dutch epidemic. AIDS, 10 (12): 1448-1449.

 

1995

Bless, R., Korf, D.J. & Freeman, M. (1995) Open drug scenes: A cross-national comparison of concepts and urban strategies. European Addiction Research, 1: 128-138.

De Kort, M. & Korf, D.J. (1995) The development of drug trade and drug control in the Netherlands: A historical perspective. In: South, N. (ed.) Drugs, crime and criminal justice (pp. 57-78). Aldershot: Darmouth

Jezek, R., Nabben, T. & Lettink, D. (1995) Het leven zoals het is: Werken met zwerfjongeren. Utrecht: SWP.

Korf, D.J. & Würth, B. (1995)  New drugs in Europe. An overview of trends and monitoring systems. Strasbourg: Council of Europe.

Korf, D.J. (1995) Amsterdam en het heroïneprobleem sinds 1984: Verharding, verzakelijking en verzieking. Sec, 9 (1): 23-26.

Korf, D.J. (1995) Drugstoerisme in de grensstreek: mogelijkheden voor beheersing. In: Blom, T., De Doelder, H. & Hessing, D.J. (eds.) Naar een conistent drugsbeleid (pp. 225-234). Arnhem, Gouda Quint.

Korf, D.J. (1995) Dutch treat. Formal control and illicit drug use in the Netherlands. Amsterdam: Thesis Publishers.

Korf, D.J., Lettink, D., Freeman, M. & Nabben, T. (1995) Kaffee oder Schore. Offene Szene und Drogenhilfe in Hamburg. Amsterdam: O+S.

Korf, D.J., Nabben, T. & Schreuders, M. (1995).Antenne 1994. Trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Jellinekreeks (#3).

Korf, D.J., Schreuders, M., Freeman, M. & Nabben, T. (1995) Straatjunks in Amsterdam. Achtergronden, leefstijl en hulpverlening. Amsterdam: O+S.

 

1994

Van de Goor, L.A., Garretsen, H.F., Kaplan, C., Korf, D.J., Spruit, I.P. & De Zwart W.M.(1994). Research methods for illegal drug use in hidden populations. Journal of Psychoactive Drugs, 26 (1): 33-40.

Korf, D.J. (1994) Drug tourists and drug refugees. In: Haen Marshall, I., Leuw, Ed. (eds.) Between prohibition and legalization: The Dutch experiment in drug policy. New York/Amsterdam: Kugler Publications: 119-143.

Korf, D.J., Biemond, R. & Jellema, R. (1994) Prijs en kwaliteit van illegale drugs. Amsterdam, Criminologisch Instituut Bonger.

Korf, D.J., Reijneveld, S.A. & Toet, J. (1994) Estimating the number of heroin users: A review of methods and empirical findings from the Netherlands. The International Journal of the Addictions, 29(11): 1393-1417.

Korf. D.J. & Lettink, D.L. (1994) Ecstasy: Trends and patterns in the Netherlands. In Kozel, N.J. (ed.) Epidemiological trends in drug abuse. Rockville (Md.), NIDA: 380-392.

Schreuders, M., Korf, D.J. & Poort, E. (1994) Cannabisgebruik en criminaliteit. Een kwestie van leefstijl? Tijdschrift voor Criminologie, 36(3): 252-263.

Verbraeck, H.T., & Korf, D.J. (1994) Cocaine enforcement and markets in the Netherlands. In: Savona, E., Dorn, N., Ellis, T. (eds.) Cocaine enforcement and markets in Europe (pp. 73-102). Rome, Unicri.