Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

In 2018 stelde het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 10 miljoen euro beschikbaar voor de sociale en geesteswetenschappen (SSH) op voorwaarde dat er domein- en sectorplannen zouden worden opgesteld. Het SSH-domein stelde de notitie Samen Sterker. Beeld van het SSH-domein op en heeft ervoor gekozen om 6 miljoen euro gericht te investeren in de discipline Rechtsgeleerdheid. 

Vervolgens kregen de 10 juridische faculteiten de opdracht om gezamenlijk onderzoeksprioriteiten vast te stellen en dat gebeurde in het Sectorplan Rechtsgeleerdheid (2018). De middelen gelden in eerste instantie voor de periode 2019 t/m 2024 en zijn met name bestemd voor onderzoek. Na 2024 kunnen, bij positieve beoordeling van de uitvoering van het Sectorplan, de middelen structureel worden. 

Met het sectorplan als kader stelde iedere faculteit een eigen bestedingsplan op. Op basis van het ingediende facultair bestedingsplan krijgt de Faculteit der Rechtsgeleerdheid over de periode 2019-2024 gemiddeld jaarlijks € 640.000,- uitgekeerd, te besteden aan wetenschappelijk onderzoek en HR-beleid.

De FdR zal bijdragen aan twee sectordoorsnijdende HR-speerpunten:

  • de aanwas van jonge onderzoekers;
  • diversiteit/inclusiviteit.

Daarnaast zetten we in op twee inhoudelijke thema’s:

De faculteit heeft zich gecommitteerd aan enkele landelijke en facultair geformuleerde doelstellingen, zoals het creëren van meer vaste aanstellingen, het verkorten van de doorlooptijd van PhD-trajecten en een aantrekkelijker loopbaanbeleid voor jonge onderzoekers.