Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

UvA Research Priority Areas

In lijn met de Wetenschapsvisie 2025 van het ministerie van OCW en met het doel om een sterk onderzoeksprofiel te creëren (“focus en massa”), heeft de UvA ‘zwaarpuntbeleid’ gevoerd voor innovatief, onderscheiden onderzoek met grote wetenschappelijke en maatschappelijke impact.

De UvA heeft sinds 2008 beleid gericht op zwaartepuntvorming in onderzoek. Sinds 2019 staat vernieuwing over disciplines voorop. Het doel van een universitaire RPA is het verkennen van mogelijke vernieuwing door het samenbrengen van onderzoek in verschillende disciplines over faculteiten heen. Het is minder gericht op realiseren van focus en massa, maar brengt onderzoekers uit verschillende faculteiten bij elkaar op een onderzoeksonderwerp waarop de UvA geacht mag worden van bijzondere meerwaarde (competitive advantage) te kunnen zijn, gelet op de aan de UvA aanwezige expertise, infrastructuur, relaties met derden, etc..

Definitie RPA

De definitie van een universitaire RPA is als volgt:

  • een interdisciplinair samenwerkingsverband van onderzoekers uit verschillende faculteiten met een gemeenschappelijk thema van onderzoek;
  • met een coherent en vernieuwend onderzoeksprogramma;
  • dat een competitive advantage heeft en internationaal zichtbaar kan worden;
  • dat het vermogen heeft uit te groeien tot een onderzoeksgebied waarmee de UvA zich kan profileren;
  • dat goed in staat is op termijn voldoende externe onderzoeksfinanciering te verwerven;
  • dat de potentie heeft een duurzaam samenwerkingsverband te vormen.

In competitie kan binnen de UvA centrale financiering verkregen worden door interfacultaire initiatieven. De financiering is in principe vijf jaar beschikbaar.

Deelname FdR aan UvA zwaartepuntonderzoek

FdR participeert in de volgende UvA brede zwaartepunten: